Pagina opties

Groter

Sloopmelding gebouw of deel gebouw

 • Wat is het?

  Als u bouwwerken wilt slopen of asbest wilt verwijderen, moet u dit melden aan de gemeente. De sloopmelding is verplicht als:

  • de hoeveelheid vrijkomend bouw- en sloopafval geschat wordt op 10 m3 of meer. Onder de 10 m3 is meldingsvrij.
  • asbest verwijderd, gesloopt of gedemonteerd wordt tijdens werkzaamheden. Hiervoor geldt geen volume ondergrens. Klik hier voor meer informatie over asbest verwijderen.

  Sloopvergunning

  In sommige gevallen is een sloopvergunning nodig en geldt de sloopmelding niet. Dit is het geval als gesloopt wordt:

  • aan een monument
  • aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht
  • in een gebied waar op grond van het bestemmingsplan een sloopvergunning is vereist.
 • Zo regelt u het

  Een sloopmelding moet u minimaal vier weken voor aanvang van de werkzaamheden doen via de website Omgevingsloket online. Gebruik hiervoor uw DigiD. Bedrijven doen de melding met eHerkenning.

  In de volgende gevallen doet u de melding uiterlijk 5 werkdagen van tevoren:

  • U verwijdert als bewoner hechtgebonden asbest(o.a. onbeschadigde golfplaten) tot een maximum van 35 m2 per perceel. (meer informatie over het verwijderen van asbest vindt u hier ( link naar pagina over asbest verwijderen)
  • Uw bedrijf voert mutatieonderhoudswerkzaamheden uit.

  Na de sloopmelding

  De gemeente stuurt u een bevestiging dat u mag starten met  de sloopwerkzaamheden.

  De gemeente kan voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden. Aan deze voorwaarden moet u zich houden.

 • Zo lang duurt het

  Na het indienen van de vergunning

  Als u een omgevingsvergunning hebt aangevraagd, geldt het volgende:

  U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd.

 • Meer informatie

  Mobiel puin breken

  Wilt u als bedrijf een melding doen voor mobiel puin breken? Doe dit op de website van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.