Pagina opties

Groter

Rijbewijs, omwisselen

 • Wat is het?

  Een buitenlands rijbewijs kunt u in bepaalde gevallen omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. U regelt dit bij de gemeente.

 • Zo regelt u het

  Kom langs bij een van onze servicepunten. Maak hiervoor een afspraak.

  Maak online een afspraak

 • Zo werkt het

  Het buitenlandse rijbewijs moet afgegeven zijn door de bevoegde buitenlandse instantie in:

  1. Een andere lidstaat van de Europese Unie (EU), de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA).
   (landen die behoren tot de Europese Unie (EU): België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland, Denemarken, Ierland, Griekenland, Spanje, Portugal, Oostenrijk, Finland, Zweden, Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije, de Tsjechische Republiek, Roemenië, Kroatië en Bulgarije. Landen die behoren tot de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA): Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland)
    
  2. Een land buiten de EU/EVA en waarmee Nederland een omwisselingovereenkomst heeft. Deze landen zijn bij de gemeente bekend en staan ook vermeld op de website van de RDW. U kunt op de website van de RDW vinden hoe lang u met uw buitenlandse rijbewijs in Nederland mag rijden.
    
  3. Een land buiten de EU/EVA, alleen als u in aanmerking komt voor de '30 % belastingregel'. Meer informatie over deze regeling kunt u krijgen bij de belastingdienst in Heerlen.
    
  4. De voormalige Nederlandse Antillen of Aruba.
    
  5. Een ander land dan bij de punten 1 t/m 4 aangegeven en u heeft een Nederlands rijbewijs gehad, dat geldig was na 30 juni 1985.
 • Wat kost het?

  Een nieuw rijbewijs kost € 40,65.

 • Dit hebt u nodig

  • Eén pasfoto, die voldoet aan de pasfoto-eisen. Bij de servicepunten is een pasfoto-automaat aanwezig, waarmee u voor € 6,- pasfoto's kunt maken. Voor een pasfoto die voldoet aan de eisen kunt u ook terecht bij een fotograaf of in een fotowinkel.
  • Het buitenlandse rijbewijs.
  • Eventueel een vertaling van het buitenlands rijbewijs.
  • Het vorige Nederlandse rijbewijs (als dit nog in het bezit is van de aanvrager).
  • Een verklaring van de belastingdienst (de beschikking bewijsregel) afgegeven door de belastingdienst in Heerlen (alleen als u valt onder punt 3).
 • Meer informatie

  Het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland) bereidt zich voor om de Europese Unie te verlaten. Dit heet de ‘Brexit’. De Europese regeringsleiders hebben de Britten uitstel verleend tot 31 januari 2020 om de Brexit vorm te geven. Door deze Brexit veranderen de voorwaarden voor mensen uit het Verenigd Koninkrijk, die in Nederland wonen of gaan wonen.

  Brexit en rijbewijs

  Heeft u een rijbewijs uit het Verenigd koninkrijk en woont u in Nederland? Dan zijn de regels voor het omwisselen van uw rijbewijs of kwalificatiekaart vanaf de Brexit-datum niet meer hetzelfde. Ga voor meer informatie over de wijzigingen naar de website van de RDW.

  Brexit en RDW

  Door de Brexit kunnnen ook andere processen van de RDW veranderen. Alle informatie over de Brexit en de RDW, vindt u op de website van de RDW