Pagina opties

Groter

Reclame plaatsen

 • Wat is het?

  U kunt op verschillende manieren reclame maken voor uw product, dienst, organisatie of evenement. U kunt bijvoorbeeld schriftelijke of digitale middelen inzetten, maar u kunt ook denken aan de volgende mogelijkheden voor buitenreclame:

  • Reclame plaatsen op of aan een gebouw.
  • Reclame plaatsen via zogenaamde driehoeksborden langs de weg.
  • Een evenement aankondigen via digitale informatiedisplays langs de weg.

  U mag niet zomaar reclame plaatsen op of aan een gebouw. De reclame mag, bijvoorbeeld, het verkeer niet in gevaar brengen. Wilt u een reclamebord plaatsen aan een pand, dan vraagt u een omgevingsvergunning aan bij de gemeente.

  Het gaat om reclame die u op of aan een gebouw plaatst. Denk hierbij aan uithangborden, spandoeken en teksten of afbeeldingen op muren.

 • Zo regelt u het

  Reclame plaatsen op, aan of naast uw gebouw

  Hiervoor hebben we zogenoemde objectgerichte welstandscriteria opgesteld. Deze zijn afhankelijk van de locatie van het gebouw. Deze kunt u nalezen in het Informatieblad reclame.

  Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een vergunning moet aanvragen. U kunt de aanvraag meteen online indienen. Dit doet u met DigiD. Bedrijven kunnen de aanvraag alleen online doen. Gebruik hiervoor eHerkenning.

  Vergunning aanvragen

  Vul het aanvraagformulier volledig in. Geef hierbij de volgende gegevens:

  • waarom u reclame wilt plaatsen;
  • hoe groot de reclame is;
  • een tekening of een foto van de reclame.

  Stuur het aanvraagformulier met de gevraagde documenten naar de gemeente. U krijgt een ontvangstbevestiging. Daarna ontvangt u vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

  Reclame via driehoeksborden langs de weg

  Hiervoor kunt u contact opnemen met Hillenaar Outdoor.

  Reclame via de digitale informatiedisplays

  Hierover leest u meer op deze pagina.

 • Zo lang duurt het

  Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen. Beslist de gemeente niet binnen de termijn, dan krijgt u automatisch de vergunning.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente.