Pagina opties

Groter

Omgevingsvergunning

 • Wat is het?

  Voor bepaalde werkzaamheden aan of om uw huis of bedrijfspand hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u gaat (ver)bouwen, slopen, een alarminstallatie plaatst of een boom wilt kappen.

  Passen uw bouwplannen binnen het bestemmingsplan?

  Als u wilt gaan bouwen moet er eerst worden nagegaan of dit past binnen het bestemmingsplan van de gemeente. In het bestemmingsplan staan regels over wat mag worden gebouwd, hoe groot iets gebouwd mag worden en hoe een gebouw of een stuk grond gebruikt mag worden. Als u ergens woont of gaat wonen weet u zodoende wat er bij u in de omgeving mag en wat er bijvoorbeeld tegenover uw woning gebouwd kan gaan worden. Een bestemmingsplan geeft ook aan of en zo ja wat u aan of bij uw huis mag bouwen. Het bestemmingsplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

  Via de website www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u inzien welke bestemmingsplannen de gemeente heeft. U vindt er bovendien informatie over inzage, planschade en strijdig gebruik van een bestemmingsplan.

 • Zo regelt u het

  • Controleer vóórdat u aan de slag gaat of u een omgevingsvergunning nodig heeft. U doet dit eenvoudig en snel via de vergunningcheck in Omgevingsloket online.
  • U kunt de aanvraag bovendien meteen online indienen. U kunt het formulier ook downloaden en uitprinten.
  • Bedrijven kunnen de aanvraag alleen digitaal doen en gebruiken hiervoor eHerkenning.

  Vraag online een omgevingsvergunning aan via 'Omgevingsloket online'

 • Zo werkt het

  U hebt misschien een omgevingsvergunning nodig voor:

  • Het bouwen of verbouwen van een bouwwerk (zoals een huis).
  • Het brandveilig gebruik van een gebouw, terrein of een tijdelijk bouwwerk.
  • Het veranderen van een gemeentelijk, provinciaal of rijksmonument, of het verbouwen of slopen van een monument.
  • Het uitvoeren van werken en werkzaamheden, zoals de aanleg van een weg, het ophogen, afgraven of vlak maken van grond, het graven of dempen van watergangen of het planten of verwijderen van bomen.
  • Het maken van een uitweg (of uitrit) op de gemeentelijke of provinciale weg.
  • Het plaatsen van een alarminstallatie.
  • Het maken en plaatsen van reclame (zoals een reclamebord).
  • Het kappen van bomen.
  • Het gebruik van een gebouw of terrein, niet volgens het bestemmingsplan.
  • Het vervuilen van het milieu.
  • Het oprichten of veranderen van een inrichting.
  • Het slopen van een bouwwerk als er een vergunningplicht in het bestemmingsplan is opgenomen. 

  Soms hebt u een andere vergunning nodig. Bijvoorbeeld een watervergunning of evenementenvergunning.

  Vergunningvrij bouwen

  Meestal hebt u geen vergunning nodig voor bijgebouwen op het achtererf. Het bijgebouw mag dan niet hoger zijn dan 5 meter.

  Wilt u een dakkapel of dakraam plaatsen? Dan gelden voor de voorkant van het huis strengere regels dan voor de achterkant. De volgende bouwwerken kunnen vergunningvrij zijn, als ze op het achtererf staan:

  • Antenne-installaties
  • Bouwketen, bouwborden, steigers, heistellingen, hijskranen, damwanden, of andere hulpconstructies
  • Bouwwerken voor infrastructurele of openbare voorzieningen
  • Collectoren voor warmteopwekking
  • Dakkapel
  • Dakraam
  • Kozijnen, kozijn-invullingen, gevelpanelen
  • Magazijnstellingen
  • Overbruggingsconstructies
  • Overige bouwwerken niet hoger dan 1 meter en een oppervlakte van niet meer dan 2 meter
  • Panelen voor elektriciteitsopwekking
  • Schuttingen
  • Sport- of speeltoestellen voor particulier gebruik
  • Tuinmeubilair
  • Vlaggenmasten
  • Zonweringen, rolhekken, luiken of rolluiken 

  Weigeren van de vergunning

  In de volgende gevallen krijgt u geen omgevingsvergunning:

  • Uw bouwwerk voldoet niet aan het Bouwbesluit.
  • Uw bouwwerk voldoet niet aan de bouwverordening.
  • Uw bouwwerk voldoet niet aan het bestemmingsplan, de beheersverordening, het exploitatieplan of ministeriële besluiten (B en W kan alsnog bepalen dat de omgevingsvergunning moet worden verleend).
  • Uw bouwplan is in strijd met het belang van de monumentenzorg.
  • Volgens de gemeente bestaat ernstig gevaar dat uw bouwwerk wordt gebruikt voor een strafbaar feit (de zogenaamde Bibob-regeling).
  • Het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk is in strijd met redelijke eisen van welstand (B en W kan alsnog bepalen dat de omgevingsvergunning moet worden verleend).
  • Het advies van de Commissie voor tunnelveiligheid geeft hiertoe aanleiding.
 • Wat kost het?

  De kosten zijn afhankelijk van wat u in of om uw woning of bedrijf wilt gaan bouwen, verbouwen, slopen of iets anders dat u in uw woonomgeving wilt veranderen.

  Neem contact met ons op

 • Dit heeft u nodig

  • Als u voor uw woning een omgevingsvergunning aanvraagt, hebt u uw DigiD nodig.
  • Als u voor uw bedrijf een omgevingsvergunning aanvraagt, hebt u eHerkenning nodig. 

  Verder hangt het van uw aanvraag af welke documenten en gegevens u nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Een berekening of bouwtekening
  • Plattegronden van de verdiepingen van het gebouw (schaal 1:100)
  • Een situatietekening (schaal 1:1000 tot 1:1500)
  • Een tekening van de gevelaanzichten (schaal 1:100)
  • Dwarsdoorsneden en lengtedoorsneden (schaal 1:100)
  • Details over het uiterlijk van het bouwwerk

  Zorg ervoor dat u tekeningen meestuurt die de huidige én nieuwe situatie laten zien.

 • Zo lang duurt het

  • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de omgevingsvergunning krijgt.
  • Wij kunnen deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.
  • Als wij niet binnen de termijn beslissen, krijgt u de vergunning automatisch.
  • Als u het niet eens bent met onze beslissing, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

  Uitgebreide aanvraag

  • Als u een uitgebreide aanvraag hebt gedaan, ontvangt u binnen 6 maanden bericht of u de omgevingsvergunning krijgt. 
  • Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd.
  • Als wij niet binnen de termijn beslissen, ontvangt u niet automatisch de vergunning.
  • Als u het niet eens bent met onze beslissing, kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.
  • Bij een ingewikkelde aanvraag maken wij eerst een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening (zienswijze) hierover geven. Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit? Geef dan in uw zienswijze aan waarom.
 • Meer informatie

  Bij de vragen die u dan moet beantwoorden komt u enkele lastige begrippen tegen: erf, achtererfgebied en bebouwingsgebied. In het Omgevingsloket worden deze uitgelegd met tekst en plaatjes. Om deze lastige begrippen nog beter uit te leggen zijn er animaties gemaakt. Bekijk hier de animaties op de website van Infomil.