Pagina opties

Groter
A A

Kinder- en peuteropvang

 • Wat is het?

  Kinderopvang moet goed en veilig zijn. Kinderen moeten zich veilig voelen en de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. En ouders moeten hun kind met een gerust hart achter kunnen laten bij een vorm van kinderopvang. Dit kan een kinderdagverblijf, gastouder, buitenschoolse opvang of peuteropvang/peuterspeelzaal zijn.

 • Zo regelt u het

  Elke vorm van professionele opvang moet geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang. Bekijk via onderstaande button het aanbod van geregistreerde opvang in gemeente Hoeksche Waard.

  Bekijk het aanbod van geregistreerde opvang op www.landelijkregisterkinderopvang.nl

  Heeft u recht op kinderopvangtoeslag?

  Maakt u gebruik van geregistreerde opvang? Dan krijgt u mogelijk kinderopvangtoeslag. U komt in aanmerking voor deze toeslag als u én uw partner werken, of een opleiding of een traject naar werk volgen. Ook alleenstaande werkende ouders of co-ouders kunnen in aanmerking komen.

  Lees meer over kinderopvangtoeslag op www.belastingdienst.nl

 • Wat kost het?

  Kosten kinderopvang

  Als u gebruik maakt van een kinderdagverblijf, gastouderopvang of buitenschoolse opvang, betaalt u de kosten voor de opvang in eerste instantie zelf. Als u aan de voorwaarden voldoet kunt u in aanmerking komen voor vergoeding van een deel van de kosten, via de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. U betaalt altijd een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.

  Kosten peuteropvang

  Wij vinden het belangrijk dat alle peuters gebruik kunnen maken van een voorschoolse voorziening ter voorbereiding op de basisschool. Ook kinderen van ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag, bijvoorbeeld ouders waarvan één van de twee partners werkt. Daarom subsidieert gemeente Hoeksche Waard een opvangaanbod voor deze groep peuters. Peuteropvang, ofwel de peuterspeelzaal, is kortdurende opvang voor twee dagdelen per week.

  Alle peuters kunnen gebruik maken van deze peuteropvang. Uw gezinssituatie is bepalend voor de wijze van bekostiging:

  • ouders die in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag, betalen een bruto uurprijs aan de aanbieder van peuteropvang. De ouders ontvangen kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst en daarmee blijft er een netto bedrag over voor eigen rekening (de inkomensafhankelijke eigen bijdrage).
  • ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag, betalen direct een netto eigen bijdrage aan de aanbieder van peuteropvang. De gemeente bekostigt het overige gedeelte. De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen.

 • Hoogte van de bijdrage

  De hoogte van uw eigen bijdrage wordt bepaald door de hoogte van uw inkomen, niet door uw gezinssituatie. Ouders mét en zónder kinderopvangtoeslag, met een vergelijkbaar inkomen, betalen dus dezelfde eigen bijdrage.

 • Meer informatie

  Voorschoolse educatie

  Soms is er sprake van een taalachterstand of een vertraagde (taal)ontwikkeling bij jonge kinderen. Voor deze peuters is het belangrijk dat de ontwikkeling gestimuleerd wordt, om een goede start te kunnen maken op de basisschool. Verschillende opvangorganisaties bieden daarom voorschoolse educatie (VVE) aan. Het consultatiebureau stelt vast welke peuters hiervoor in aanmerking komen. Als uw kind een VVE-indicatie heeft, mag uw kind twee dagdelen extra naar de opvang komen. U betaalt hiervoor niets extra’s.

  Sociaal medische indicatie voor kinderopvang

  Bent u tijdelijk niet in staat om volledig voor uw kinderen te zorgen om sociale of medische redenen en heeft u daarom kinderopvang nodig? En komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst, omdat u niet aan de voorwaarden voldoet? Dan kunt u mogelijk van de gemeente een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang krijgen. Neem contact op met gemeente Hoeksche Waard, team Opvoeden en Opgroeien of met uw contactpersoon binnen het Jeugdteam.

  Toezicht en handhaving

  Gemeenten zijn op basis van de Wet kinderopvang verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang. De Dienst Gezondheid en Jeugd voert in opdracht van de gemeente inspecties uit en rapporteert hierover aan de gemeente. Er wordt gekeken naar onder andere de ruimte- en inrichtingseisen en de fysieke en sociaal-emotionele veiligheid. Als een kinderopvanginstelling of gastouder niet aan de wettelijke eisen voldoet volgen er sancties.

  Bekijk de rapporten van toezicht en handhaving op www.landelijkregisterkinderopvang.nl

  Melding en wijzigingen kinderopvang

  Wilt u zelf kinderopvang of gastouderopvang starten, gegevens van een bestaande locatie voor kinderopvang wijzigen, of wilt u bestaande kinderopvang uit het register laten verwijderen? Dit kan via een meldings- of wijzigingsformulier van de Rijkoverheid.

  Download een meldings- of wijzigingsformullier op www.rijksoverheid.nl.