Pagina opties

Groter

Geluidsoverlast veroorzaken

 • Wat is het?

  Bij bepaalde activiteiten die u uitvoert, kunt u geluidsoverlast veroorzaken. Bijvoorbeeld als u bouwmachines of geluidsapparatuur gebruikt. U hebt hiervoor een ontheffing nodig van de gemeente.

  Horecabedrijven kunnen deze ontheffing ook aanvragen. Bijvoorbeeld als zij een avond met live muziek organiseren.

 • Zo regelt u het

 • Zo werkt het

  Meestal hebt u de ontheffing geluidhinder nodig als u activiteiten uitvoert buiten uw bedrijf en buiten de normale werktijden.

  U hebt de ontheffing onder andere nodig voor de volgende activiteiten:

  • een tijdelijke activiteit in de open ruimte, zoals een kermis, buurtfeest of braderie
  • berichten of muziek laten horen door luidsprekers op voertuigen
  • achtergrondmuziek laten horen in winkelstraten
  • het gebruik van recreatietoestellen die geluid maken
  • het gebruik van bouwmachines
  • het gebruik van knalapparatuur om vogels te verjagen
  • overige handelingen waardoor geluidoverlast ontstaat
 • Zo lang duurt het

  Wij bepalen of u de ontheffing geluidhinder krijgt. U ontvangt hierover binnen 8 weken bericht. Wij kunnen bovendien bepaalde regels verbinden aan de ontheffing. Aan deze regels moet u zich houden.

  Bent u het niet eens met onze de beslissing? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.