Pagina opties

Groter

Extra geld voor kinderen (meedoenregeling)

 • Wat is het?

  Wil uw kind lid worden van een sportclub, op muziekles of naar de toneelschool? Met een schoolreisje mee? Of een nieuwe fiets, smartphone of computer? Dat zijn de extraatjes waar het eerst op bezuinigd wordt als er niet veel geld is. Vraag daarom een bijdrage via de Meedoenregeling aan en ontvang extra geld zodat uw kind kan meedoen met activiteiten.

 • Zo werkt het

  U komt in aanmerking voor de Meedoenregeling als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Hoogte van de bijdrage

  U kunt per kalenderjaar voor elk kind € 100,00 extra ontvangen voor:

  • bioscoop, dierentuin, theater
  • reiskosten om naar een activiteit toe te gaan
  • sport- en culturele activiteiten

  Aanvullend op de € 100,00 per jaar extra, kunt u per schooljaar een bijdrage voor deze schoolkosten ontvangen:

  • Basisonderwijs Per kind komt u in aanmerking voor een vaste vergoeding van € 50,00- per jaar t/m groep 7 en € 100,00 in groep 8, als tegemoetkoming in de schoolkosten.
    
  • Schoolkosten voor brugklassers voortgezet onderwijs Gaat uw kind voor het eerst naar het voortgezet onderwijs? Dan maakt u in korte tijd veel kosten. Denk aan een nieuwe schooltas, gymkleding, rekenmachine, smartphone, atlas of woordenboeken. De eenmalige bijdrage voor een kind in de brugklas is € 300,00.
  • Huiswerkbegeleiding brugklas voortgezet onderwijs Wanneer uw kind in de brugklas moeite heeft met huiswerk dan ontvangt u, voor maximaal 6 maanden, een bijdrage van maximaal € 50,00 per maand in de kosten voor huiswerkbegeleiding.
    
  • Jaarlijkse schoolkosten voortgezet onderwijs Ook de jaren na de brugklas zijn er terugkerende schoolkosten. Daarom ontvangt u jaarlijks, vanaf het tweede schooljaar een vast bedrag per kind van € 50,00 als tegemoetkoming in de schoolkosten.
    
  • Schoolreisjes voortgezet onderwijs Natuurlijk wil uw kind met zijn klasgenoten mee als er een schoolreisje, schoolkamp of excursie is. Hiervoor krijgt u per kind op het voortgezet onderwijs jaarlijks een vergoeding van maximaal € 100,00.
    
  • Tweetalig onderwijs op het voortgezet onderwijs Volgt uw kind tweetalig onderwijs? Dan heeft u vanwege de hoge kosten recht op maximaal € 250,00 per jaar.

  Ten slotte kunt u een bijdrage aanvragen voor:

  • Computer per huishouden voor het voortgezet onderwijs Als uw kind staat ingeschreven op het voortgezet onderwijs, ontvangt u eenmaal in de vier jaar maximaal € 350,00 per huishouden. Het bedrag mag u gebruiken voor de aanschaf van een computer, smartphone, tablet of printer.
    
  • Fiets naar het voortgezet onderwijs Op de fiets naar school leggen uw kinderen al snel heel wat kilometers af. Een goede fiets is dan heel belangrijk. Voor elk kind dat ingeschreven staat op het voortgezet onderwijs ontvangt u eens in de 5 jaar maximaal € 250,00 voor de aanschaf van een fiets.
 • Zo regelt u het

 • Meer informatie

  Tip: doe ook een aanvraag bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur

  Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid-Holland betaalt de contributie / het lesgeld voor sport, zwemles en cultuur. U doet de aanvraag via een intermediair. Vraag aan de juf of meester van uw kind, de buurtsportcoach, de schulddienstverlener of bij het wijkteam of ze u willen helpen om een aanvraag te doen. Kijk voor meer informatie op www.jeugdfondssportencultuur.nl/zuid-holland.