Pagina opties

Groter

Evenement organiseren

 • Wat is het?

  In onze dorpen worden ieder jaar diverse evenementen georganiseerd. Denk aan een braderie, optocht, feest, muziekvoorstelling, maar ook een herdenkingsplechtigheid of wedstrijd op de weg zoals een wielerronde.

  Iedereen, inwoner of organisatie, kan een evenement organiseren. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente zijn de regels voor evenementen opgenomen. Op grond van de APV moet u, afhankelijk van de eigenschappen van het evenement, een melding bij ons doen of een vergunning aanvragen.

 • Zo regelt u het

  Voor kleinere evenementen die voldoen aan bepaalde voorwaarden hoeft u geen vergunning aan te vragen. U bent wel verplicht uw evenement bij ons te melden.

  Meld uw evenement

  U kunt het formulier 'Evenement melden' ook downloaden, printen, invullen en aan ons opsturen.

  Als u niet kunt volstaan met een melding is het evenement vergunningplichtig. U moet dan een vergunning aanvragen.

  Vraag een evenementenvergunning aan

  U kunt het formulier 'Evenementenvergunning aanvragen' ook downloaden, printen, invullen en aan ons opsturen.

 • Zo werkt het

  Wanneer is een evenement meldingplichtig?

  Een evenement is meldingsplichtig als het voldoet aan alle onderstaande voorwaarden:

  • Het aantal aanwezigen bedraagt niet meer dan 100 personen.
  • Het evenement vindt plaats tussen 09.00 en 24.00 uur.
  • Er mag geen muziek ten gehore worden gebracht voor 09.00 of na 23.00 uur.
  • Het evenement mag niet plaatsvinden op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of anderszins, voor zover dit een belemmering vormt voor het verkeer van de hulpdiensten.
  • Er mogen slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van maximaal 18 m2 per object, met 1 bouwlaag en maximale hoogte van 3 meter.
  • Er is een organisator die ter plaatse geldt als aanspreekpunt voor toezichthouders en personeel van de hulpdiensten.
  • Er mag geen vuurwerk afgestoken worden.
  • Er mag geen evenement in de nabijheid plaatsvinden.

  Wanneer is een evenement vergunningplichtig?

  Als uw evenement niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden moet u een evenementenvergunning aanvragen.

  Omschrijving A-, B-, C-evenement

  • A: Evenement met laag risico, waarbij sprake is van een beperkte impact op de omgeving en / of beperkte gevolgen voor het verkeer en tevens een geringe extra capaciteit van de hulpverleningsdiensten is vereist. (Uiterlijk 8 weken voor aanvang evenement indienen.)
  • B: Evenement met een verhoogd risico, waarbij sprak is van een verhoogde impact op de omgeving en / of gevolgen voor verkeer en tevens extra capaciteit van de hulpverleningsdiensten is vereist. (Uiterlijk 12 weken voor aanvang evenement indienen.)
  • C: Risicovol evenement, waarbij sprake is van een grote impact op de omgeving /regio en / of verkeer en tevens extra capaciteit van de hulpverleningsdiensten is vereist. (Uiterlijk 20 weken voor aanvang evenement indienen.)
 • Wat kost het?

  Aan een melding zijn geen kosten verbonden.

  Voor een vergunning betaalt u voor een:

  • A-evenement: € 104,40.
  • B-evenement: € 304,20.
  • C-evenement: € 3.042,-.

  Voor het wijzigen van een vergunning zijn de kosten: € 111,55.

  Organiseert u het evenement namens een non-profit organisatie? Dan is de vergunning gratis.

 • Dit hebt u nodig

  Verplichte documenten

  • Compleet ingevuld aanvraagformulier.
  • Situatietekening (incl. locatie kramen, verkoop etenswaren, bak- en braadapparatuur, toiletten, terras podium, dranghekken etc).
  • Draaiboek met programmering (indien van toepassing met beveiligingsplan, verkeersplan, medisch plan, calamiteitenplan).

  Documenten indien van toepassing

  • Bij tenten groter dan 25m2 moet het tentenboek en certificaten conform de NEN 8020-41 met inrichtingstekening van alle materialen (stoelen, tafels, tappunten, podium etc) ingediend worden.
  • Bij podium constructiegegevens aanleveren.
  • Keuringsrapporten attracties (certificaten springkussen en RAS-nummer kermisattracties).
  • Loterijvergunning.
  • Melding bingo.
  • Aanvraag collectevergunning.
  • Ontheffing artikel 35 drank- en horecawet.
  • TUG-melding (ontheffing nodig voor Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik locatie voor luchtvaartuig).
  • Kopie overeenkomst inhuur schoonmaakbedrijf.
  • Bij een hardloopwedstrijd, wandel-, fiets- of lampionoptocht routebeschrijving met verkeersplan en locatie verkeersregelaars
 • Zo lang duurt het

  Wij laten u zo snel mogelijk weten of uw melding of vergunningsaanvraag is goedgekeurd.

 • Meer informatie

  Het kan zijn dat u nog andere vergunningen of ontheffingen moet aanvragen. Denk bijvoorbeeld aan een parkeerontheffing of een ontheffing voor het schenken van alcohol.

  Zijn voor uw evenement verkeersregelaars nodig? Op www.verkeersregelaarsexamen.nl vindt u meer informatie over de verplichte instructie.

  Zoekt u een voorbeeld voor een document wat u moet aanleveren? Kijk dan ook eens op de website van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.