Pagina opties

Groter

Emigratie doorgeven

 • Wat is het?

  U moet uw emigratie doorgeven als u de intentie heeft minimaal 8 maanden binnen een jaar in het buitenland te verblijven. Deze 8 maanden hoeven niet op elkaar aan te sluiten.

 • Zo regelt u het

  U kunt uw emigratie binnen 5 dagen voor vertrek bij één van onze servicepunten doorgeven.

  Maak een afspraak

  Bent u niet in de gelegenheid om langs te komen bij één van onze servicepunten? Geeft u dan uw emigratie door per e-mail of per post.

  Geef uw emigratie door

 • Zo werkt het

  Wie kan een emigratie doorgeven?

  • Iedereen die 16 jaar of ouder is;
  • Ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar;
  • Ouders voor hun inwonende meerderjarige kinderen (alleen als ze samen naar het buitenland gaan);
  • Samenwonende echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar (alleen als ze samen naar het buitenland gaan).

  Let op! Blijft een directe familierelatie op het adres achter, dan moeten de personen die vertrekken de emigratie aan de balie doorgeven.

 • Wat kost het?

  Wan­neer u uw emi­gra­tie van te­vo­ren (maximaal 4 weken) of op de dag van vertrek komt door­ge­ven, dan krijgt u een be­ves­ti­gings­brief mee van uw 'aan­gif­te van ver­trek'. Deze brief is gra­tis. Heeft u de emigratie tijdig doorgegeven, dan ontvangt u ook een brief met bevestiging op uw (oude) adres.

  Wilt u op een la­ter mo­ment een be­wijs dat u uit Ne­der­land bent ver­trok­ken, dan kunt u (3 dagen na de emigratiedatum) een Uittreksel Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) aan­vra­gen. U kunt daarvoor alleen terecht bij een van de RNI-loketten. De kosten kunnen per RNI-gemeente verschillen.

 • Dit hebt u nodig

  • Persoonlijk doorgeven: wanneer u bij één van onze servicepunten uw emigratie doorgeeft hoeft u enkel een afspraak te maken. Neem hiervoor een geldig identiteitsbewijs mee.
  • Schriftelijk doorgeven: geeft u uw emigratie door via het formulier? Dan kunt u het volledig ingevulde formulier met een kopie van een geldig identiteitsbewijs mailen naar info@gemeentehw.nl.
 • Zo lang duurt het

  Wij passen uw gegevens binnen 5 werkdagen na de emigratiedatum aan.

 • Meer informatie

  Let op! Het is bij ons niet mogelijk om na de dag van vertrek een uittreksel te printen met vertrekgegevens. U kunt daarvoor alleen terecht bij een van de RNI-loketten.