Pagina opties

Groter

Bijstand, uitkering

 • Wat is het?

  Heeft u geen werk of verdient u te weinig om van rond te komen? Dan kunt u een (aanvullende) bijstandsuitkering aanvragen voor noodzakelijke kosten van het bestaan zoals huur, eten en drinken. De bijstandsuitkering is een tijdelijk inkomen terwijl u actief naar werk zoekt.

 • Voorwaarden

  U kunt in de Hoeksche Waard een bijstandsuitkering aanvragen als u:

  • tussen de 18 en de pensioengerechtigde leeftijd bent
  • niet genoeg inkomen hebt om van te leven (in onderstaande tabel ziet u wat dat voor u is in uw situatie) 
  • uw vermogen niet hoger is dan het maximaal toegestaan vermogen (dit is voor gehuwden/samenwonenden en alleenstaande ouders € 12.450,- en voor alleenstaanden € 6.225,-)
  • geen andere uitkering kunt krijgen

  Inkomenstabel januari 2020

   Leefsituatie *

   Netto inkomen per maand inclusief vakantiegeld

  inkomen per maand exclusief Netto vakantiegeld

  Gezin of samenwonenden van 21 jaar tot AOW gerechtigde leeftijd

  € 1.503,31

  € 1.428,14

  Alleenstaande (ouder) van 21 jaar tot AOW gerechtigde leeftijd

  € 1.052,32

  € 999,70

  Jongerennorm 18 – 21 jaar

  € 259,78

  € 246,79

  Kostendeler 3 personen van 21 jaar tot AOW gerechtigde leeftijd

  € 651,43

  € 618,86

  Gehuwden/samenwonenden in inrichting vanaf 21 jaar

  € 518,27

  € 492,36

  Alleenstaande (ouder) in inrichting vanaf 21 jaar

  € 333,20

  € 316,54

  * De bovengenoemde situaties zijn de meest voorkomende situaties. Is uw situatie anders? Neem dan contact met ons op.

  Wilt u weten of u aan alle voorwaarden voldoet? Vul dan onze checklist in.

  Checklist: Heb ik recht op een bijstandsuitkering?

  *Met vermogen bedoelen wij de waarde van alle bezittingen van uw gezin. Voorbeelden van vermogen zijn een koopwoning (in Nederland of het buitenland), geld, luxe-artikelen zoals een boot en auto, en andere waardevolle bezittingen. Woont u in een koopwoning met (veel) overwaarde (meer dan € 50.000 overwaarde)? Neem dan contact op met de gemeente. Dan kijken we samen met u of u recht heeft op een uitkering.

 • Zo regelt u het

  Bent u op basis van de checklist van mening dat u in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering? Meld dan via werk.nl dat u een bijstandsuitkering wilt aanvragen bij gemeente Hoeksche Waard.

  Bijstandsuitkering aanvragen

 • Dit hebt u nodig

  Voor het aanvragen van de bijstandsuitkering heeft u deze gegevens nodig van uzelf en uw huisgenoten (bijvoorbeeld uw partner, minderjarige kinderen of andere huisgenoten):

  • Volledige naam, geboortedatum, burgerservicenummer en nationaliteit
  • DigiD van u en uw eventuele partner
  • Een geldig paspoort of identiteitsbewijs (geen rijbewijs)
  • Een rechtsgeldige verblijfsvergunning (indien van toepassing)
  • Inkomensgegevens (loon, alimentatie, belastingteruggave)
  • Gegevens over vermogen (bezittingen, waardepapieren, hoogte van schulden)
  • Hoogte van hypotheek of huur
  • Begin- en (mogelijke) einddatum van uw werk bij uw laatste werkgever
  • Bankrekeningnummer(s) en het saldo van de bankrekeningen
 • Bent u jonger dan 27 jaar?

  Bent u jonger dan 27 jaar, studeert u niet en heeft u ook geen werk? Vanaf het afronden van de online melding geldt voor u eerst een zoekperiode van vier weken. Tijdens de zoekperiode gaat u zelf op zoek naar een opleiding of werk. Daarna kunt u de aanvraag doorzetten.

  Na het afronden van uw melding nemen wij, binnen 3 werkdagen, telefonisch contact met u op. U ontvangt ook een brief met acties om op zoek te gaan naar een opleiding of werk.

  • Tijdens de 4 weken zoekperiode houdt u alles bij wat u doet om een opleiding of werk te zoeken. Het is belangrijk dat u alles doet wat er in de brief staat. Is dat niet zo, dan loopt u de kans om een lagere of zelfs geen uitkering te ontvangen. Als u niet kunt werken of naar school kunt, dan moet u dit aantonen.
  • Heeft u (nog) recht op studiefinanciering? Dan bent u verplicht om een opleiding te zoeken.
  • Kunt u geen opleiding volgen? Gebruik dan de zoektermijn om op zoek te gaan naar een baan. Dit kan ook een baan zijn die niet bij uw opleidingsniveau of interesses past. Dit geldt ook als u uzelf niet op tijd in kunt schrijven voor een opleiding of een langere periode moet wachten tot een opleiding start.
  • Uitzondering: u heeft geen zoekperiode als u verhuist naar gemeente Hoeksche Waard vanuit een andere gemeente waar u al een bijstandsuitkering ontving.

  Ontvangt u nu nog een WW-uitkering? Zorg dan dat u vier weken voordat uw WW-uitkering eindigt een melding doet voor het aanvragen. De laatste vier weken van uw WW-uitkering gelden dan als zoekperiode om te zoeken naar werk of een opleiding.

 • Na uw aanvraag

  Voorschot

  Tijdens de aanvraag van uw uitkering ontvangt u alvast een voorschot. U heeft recht op een voorschot van minimaal 90% van de uitkering. Het voorschot staat binnen vier weken na de aanvraag op uw bankrekening. Een voorwaarde is dat u alle beschikbare gegevens voor uw aanvraag op tijd en volledig doorgeeft. U ontvangt geen voorschot als bij de aanvraag al duidelijk is dat u geen recht heeft op een bijstandsuitkering.

  Bent u jonger dan 27 jaar? Dan geldt na het indienen van uw aanvraag eerst een zoektijd van 4 weken. Tijdens deze 4 weken gaat u op zoek naar werk of een (vervolg-)opleiding. Uw aanvraag wordt na vier weken in behandeling genomen, waarna u 4 weken daarna een voorschot ontvangt. Ook dan gelden bovenstaande voorwaarden. 


  U moet het voorschot altijd terugbetalen. Als u recht heeft op bijstand, dan verrekenen we het voorschot met de eerste uitbetaling van uw bijstandsuitkering. Heeft u na 4 weken nog geen voorschot ontvangen? Vraag aan uw klantmanager hoe het er mee staat.

  Beslissing

  Heeft u alle bovenstaande stappen goed doorlopen? En hebben wij geen verdere vragen meer? U ontvangt dan binnen acht weken een brief waarin staat of u wel of niet een uitkering krijgt. Deze brief heet een 'beschikking'. Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Zo lang duurt het

  Na verzending van uw melding nemen wij, binnen 3 werkdagen, telefonisch contact met u op. Zorg ervoor dat u uw telefoonnummer correct hebt ingevuld en dat u bereikbaar bent. Als wij u telefonisch niet kunnen bereiken, kunnen wij u aanvraag niet afhandelen.

 • Meer informatie

  Heeft u hulp nodig bij het melden? Neem contact op met formulierenhulp van Humanitas of de formulierenbrigade van Welzijn Hoeksche Waard.