Pagina opties

Groter

Bestemmingsplan herzien, wijzigen of ervan afwijken

 • Wat is het?

  Wilt u bouwen of verbouwen? Of uw terrein anders gebruiken? Dan krijgt u te maken met het bestemmingsplan.

  Past uw plan niet in het bestemmingsplan? In sommige gevallen zijn er mogelijkheden om van het bestemmingsplan af te wijken, te wijzigen of te herzien. Daarvoor moet u goed kunnen onderbouwen dat uw plan past in de omgeving en er nog steeds sprake is van een goed woon-, werk- en leefklimaat. Hiervoor is het belangrijk dat alle belangen van de locatie zelf en de omgeving worden afgewogen, zoals stedenbouw, verkeer, natuur en milieu. Ook toetsen wij aan beleid en wet- en regelgeving.

 • Zo regelt u het

  Heeft u een bouwplan dat niet past binnen het bestemmingsplan? Neem dan contact met ons op voor het houden van vooroverleg. U bespreekt dan met ons uitgebreid uw plannen. Samen kijken wij naar de eventuele mogelijkheden.

  Neem contact met ons op

 • Zo werkt het

  Wat kunt u doen als uw plan niet past in het bestemmingsplan?

  Er zijn verschillende mogelijkheden. Die zijn afhankelijk van de complexiteit van uw plan. Hoe complex een plan is, hangt af van heel veel factoren. Bijvoorbeeld: zijn er onderzoeken nodig naar archeologie, flora en fauna, bodem en/of geluid, wat is de oppervlakte van het plan, wat vindt de buurt van het plan en wie moet er nog meer instemmen met het plan?

  Vooroverleg met gemeente

  Om goed te kunnen bepalen welke procedure voor uw plan van toepassing is raden wij u aan om ons bij de voorbereiding van uw aanvraag te betrekken. Wij voeren dan ook quickscan uit om de haalbaarheid van uw plan(nen) globaal te toetsen. Meer informatie hierover vindt u op de pagina 'Vooroverleg'.