Pagina opties

Groter

Polder Buitenzomerlanden

Er spelen verschillende ontwikkelingen in de polder Buitenzomerlanden, gelegen aan weerszijden van de Heinenoordtunnel. Allereerst zijn er vijf windmolens gepland. Naar aanleiding van die plannen is afgesproken dat er twee natuurcompensatieplannen uitgevoerd worden. Ook moeten er – door de aanleg van een onderhoudsweg voor deze windmolens – bijna 800 bomen gecompenseerd worden. Daarnaast worden er verkenningen uitgevoerd voor mogelijke ontwikkelingen met zonne-energie en spelen er enkele particuliere initiatieven.

Hoe nu verder?

Eind vorig jaar heeft Urban Synergy in opdracht van gemeente Binnenmaas een integrale visie opgesteld voor het gebied. We willen het gebied natuurlijk zo goed mogelijk inrichten met oog voor alle ontwikkelingen die er spelen. De visie kunt u onder documenten downloaden. Het eerste wat we nu op gaan pakken is de aanleg van een recreatief fietspad. Meer informatie hierover volgt, zodra de ruimtelijke procedures doorlopen worden om de aanleg mogelijk te maken.

Meer informatie

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0186.

Documenten