Pagina opties

Groter

Ouderenbeleid en ouderenadviseur

Nederland vergrijst. De samenleving verandert en iedereen krijgt hiermee te maken. Ook in de Hoeksche Waard verandert de samenstelling van de bevolking. Naast de vergrijzing zien we ook andere maatschappelijke ontwikkelingen. Voorbeelden daarvan zijn het scheiden van wonen en zorg, de hervorming van de AWBZ, wijzigingen in de zorgverzekeringswet, veranderingen binnen de Wmo, wijzigingen in inkomensondersteuning enzovoorts.

Deze ontwikkelingen hebben grote gevolgen voor de leefsituatie van de toenemende groep ouderen in onze gemeente op het gebied van wonen, welzijn en zorg (WWZ). De zogenaamde WWZ verkenner is een nulmeting die inzicht geeft in het verschil tussen (toekomstig) vraag en aanbod op de woningmarkt.

Ouderenadviseur

Gemeente Hoeksche Waard heeft een ouderenadviseur in dienst, Magdaleen Rietveld. Zij is er voor alle ouderen van 60 jaar en ouder. Haar taken zijn:

  • coördinatie van het signalerend huisbezoek (75+);
  • verbinden van signalen intern en extern (60+);
  • communicatie versterken met 60plussers.

Zo is zij het aanspreekpunt voor alle 60-plussers in gemeente Hoeksche Waard die signalen af willen geven over wonen, zorg en welzijn. Zij kan ook benaderd worden door familie, buren en professionele medewerkers die contact hebben met de ouderen. De ouderenadviseur beoordeelt de signalen, pakt ze op in contact met de oudere en/of speelt deze door aan partijen en organisaties die deze mee kunnen nemen in de ontwikkeling van hun beleid en in hun aanbod.

De ouderenadviseur is te bereiken op dinsdag, woensdag, donderdag en op vrijdagochtend via telefoonnummer 14 0186 en via e-mail: magdaleen.rietveld@gemeentehw.nl.

Signalerend huisbezoek

De gemeente vindt het belangrijk om ouderen te betrekken bij het ouderenbeleid. Eén van de initiatieven hiervan is het signalerend huisbezoek. In de periode februari 2011- juli 2014 hebben alle 75-plussers in Oud-Beijerland het aanbod gehad voor een huisbezoek door de gemeente. Van de ruim 2.000 mensen die hiervoor zijn benaderd, reageerden er meer dan 1.200 positief. Zij openden hun deur voor de vrijwilligers van het signalerend huisbezoek en hebben daarmee hun stem laten horen. Als we alle uren bij elkaar optellen die de groep van gemiddeld twaalf vrijwilligers heeft ingezet voor de huisbezoeken, dan komen we op maar liefst 6.000 uur uit. Maar wat hebben ruim drie jaar huisbezoeken nu opgeleverd? Waar hebt u aan bijgedragen en – niet minder belangrijk - wat hebt u eraan gehad? Dat kunt u lezen in het artikel uit weekkrant Het Kompas van 28 november 2014. U kunt het artikel onderaan deze pagina downloaden.

Op 15 oktober 2019 is de ‘Rapportage uitkomsten signalerend huisbezoek Oud-Beijerland’ door het college ter kennisgeving aangenomen. Sinds 2011 worden in Oud-Beijerland structureel signalerende huisbezoeken door de gemeente uitgevoerd. Iedereen van 75 jaar en ouder die zelfstandig woont krijgt eenmaal per drie jaar een aanbod voor zo’n huisbezoek. Speciaal opgeleide vrijwilligers gaan op huisbezoek en koppelen de signalen terug aan de ouderenadviseur. Deze pakt individuele signalen op en vertaalt trends in signalen door naar beleid en samenwerkingspartners.U kunt de rapportage onderaan deze pagina downloaden.

Odensehuis

Het Odensehuis is een laagdrempelige informatie- en ontmoetingsplaats voor mensen met geheugenverlies en beginnende dementie, (hun) partners, kinderen en kleinkinderen, professionals en buurtgenoten. Eén van de belangrijkste doelstellingen van het Odensehuis is het taboe op dementie te doorbreken. Kijk voor meer informatie op de website van het Odensehuis.

Seniorenmagazine ‘Wegwijs’

Wegwijs is een magazine van de gemeente vooralsnog voor senioren in Oud-Beijerland. Het blad verschijnt twee keer per jaar en kent vaste rubrieken zoals de column, De Beijerkorf, Alleen verder, Actief, Wonen, Van de gemeente, Mantelzorg, de puzzel en Wetens(w)aardigheden. De laatste 3 edities kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Documenten