Pagina opties

Groter

Omgevingswet

In 2021 wordt de Omgevingswet landelijk ingevoerd. Dat lijkt nog ver weg. Deze wet vervangt alle wet- en regelgeving voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water.

Filmpje

Benieuwd wat er gaat veranderen? Bekijk dan dit filmpje op YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCrYtvk3w26EobzU99i68GRg

De Omgevingswet raakt ons allemaal

Zo krijgen de gemeenten meer bestuurlijke ruimte om eigen keuzes te maken. En tegelijkertijd maakt de wet het de gemeenten mogelijk meer ruimte te geven aan goede ideeën en initiatieven van bewoners, ondernemers en partners. Want deze komen door het huidige stelsel van wet- en regelgeving soms lastig van de grond. Dat gaat vanaf 2021 veranderen met de nieuwe Omgevingswet.

Eén wet, één loket, één procedure

Ondernemers, maatschappelijke organisaties en inwoners krijgen meer ruimte om actief mee te denken over ontwikkelingen in hun leefomgeving, zowel in hun eigen buurt, dorp als in hun Hoeksche Waard!

Denk bijvoorbeeld aan een aanvraag voor het ombouwen van een garage tot bedrijfsruimte of het initiatief om een pannaveldje aan te leggen op een braakliggend stukje grond. Hiervoor komt één wet, één loket, één procedure. De procedure wordt flink ingekort van 26 naar 8 weken. Het gehele traject wordt daarmee eenvoudiger, sneller en goedkoper.

Samen aan de slag met de Omgevingswet

Voor zowel de gemeente als voor u betekent het een behoorlijke omslag. Daarom zijn we al aan de slag gegaan en dat doen we samen met u (ondernemers, belangenverenigingen, maatschappelijke organisaties en inwoners). In het Ambitie- en programmaplan kunt u lezen hoe we dat doen. U kunt het bestand hieronder downloaden. Heeft u Twitter? Dan kunt ons voor de laatste stand van zaken ook volgen via twitter @hw_omgevingswet.

Omgevingsvisie

Een nieuw instrument uit de Omgevingswet is de Omgevingsvisie. Samen met inwoners, ondernemers, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en medewerkers van overheden en uitvoeringsorganisaties werken we aan deze omgevingsvisie van, voor en door de Hoeksche Waard. Op de pagina Omgevingsvisie Hoeksche Waard leest u hoe we dat doen. We zijn hiermee gestart in 2018. We hopen dat de gemeenteraad rond de zomer 2019 een besluit neemt over de Omgevingsvisie.

Documenten