Pagina opties

Groter

Omgevingsvisie Hoeksche Waard

Een vitale Hoeksche Waard waar het goed wonen, werken en vertoeven is. Waar iedereen mee doet en tot zijn recht komt. Dat is wat de gemeente Hoeksche Waard voor ogen heeft. Om koers te houden zijn we gestart met het opstellen van een omgevingsvisie. Dit animatiefilmpje laat zien hoe we dat doen.

Van, voor en door de Hoeksche Waard

Samen met inwoners, ondernemers, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en medewerkers van overheden en uitvoeringsorganisaties werken we aan één omgevingsvisie van, voor en door de Hoeksche Waard. Iedereen die wil werken aan een vitale Hoeksche Waard is van harte uitgenodigd om mee te doen!

Waardmakerteams

Dat doen we op een vernieuwende manier: teams van Waardmakers maken elk een eigen omgevingsvisie. Naast elkaar komen dus verschillende visies tot stand. Al werkende krijgen we duidelijkheid waar we het met elkaar over eens zijn en ook waar discussiepunten blijven bestaan. Vanuit de verzamelde bouwstenen, de verschillende visies die door de teams worden gemaakt en de gesprekken die we samen voeren, bouwen we uiteindelijk de omgevingsvisie op. Door zo te werken hopen we tot nieuwe, verrassende ideeën en concrete voorstellen te komen, die kunnen bijdragen aan een vitale en leefbare Hoeksche Waard.

Naar verwachting neemt de gemeenteraad rond de zomer van 2019 een besluit over de omgevingsvisie. 

Meedoen? Word Waardmaker!

Wilt u meedoen? Dat kan! Meld u via de website www.waardmakers.nl aan als 'waardmaker'. Naast meer uitgebreide informatie over de omgevingsvisie vindt u op deze website ook meer informatie over wat er de afgelopen periode al voor stappen zijn gezet, wat een waardmaker precies doet en hoeveel tijd het ongeveer van u vraagt.

Omgevingswet

De omgevingsvisie is een nieuw instrument uit de Omgevingswet. Deze nieuwe wet, die in 2021 in werking treedt, brengt  wetten en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water bij elkaar. De bedoeling is dat er minder regels komen, zodat het overzichtelijker wordt voor burgers. Verder is de wet bedoeld om meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk mogelijk te maken.