Pagina opties

Groter

Mobiliteit

Verkeer en bereikbaarheid is in de Hoeksche Waard een hot item. De interne (verkeer op het eiland) en externe (van en naar de Hoeksche Waard) bereikbaarheid is de laatste jaren steeds meer onder druk komen te staan. Het is daarom belangrijk in de komende jaren aandacht te besteden aan een verbetering. Een goede bereikbaarheid maakt de Hoeksche Waard aantrekkelijk voor inwoners en bedrijven om hier te komen en de blijven. De leefbaarheid en de veiligheid op de wegen, dijken en in de dorpen is van groot belang. Daarom is mobiliteit één van de speerpunten van deze collegeperiode.

In april stelde de gemeenteraad de Mobiliteitsagenda vast. Deze Mobiliteitsagenda Hoeksche Waard omvat bestuursafspraken tussen de provincie Zuid-Holland en gemeente Hoeksche Waard over 20 mobiliteitsonderwerpen. Beide partijen nemen een inspanningsverplichting op zich om deze onderwerpen nader uit te werken en te realiseren. De Mobiliteitsagenda bevat maatregelen voor auto, openbaar vervoer en fiets, inclusief pontjes en snelfietspaden. De investering in deze maatregelen moet de lokale, regionale en bovenregionale bereikbaarheid van de Hoeksche Waard verbeteren.