Pagina opties

Groter

Wmo-loket Hoeksche Waard: maatwerk voor cliënt én mantelzorger

De eigen mogelijkheden van de cliënt én de mantelzorger zijn een uitgangspunt in de Wmo. In het ‘keukentafel’-gesprek tussen een Wmo-consulent en de hulpvrager (en eventueel de mantelzorger) wordt ook gekeken wat de mantelzorger (en de mensen uit het netwerk van de cliënt én mantelzorger) kan bijdragen aan de zorg.

Daarbij is er ook aandacht voor wat de mantelzorger zelf nodig heeft aan ondersteuning om de rol van mantelzorger te kunnen vervullen. Bijvoorbeeld door de hulpvrager huishoudelijke hulp te bieden, ter verlichting van de mantelzorger. Of bijvoorbeeld door te zorgen voor respijtzorg, zoals kortdurend verblijf van een cliënt in een zorghotel of dagopvang. Met respijtzorg kunnen mantelzorgers tijdelijk en volledig de zorg voor de ander overdragen om zelf een adempauze te krijgen.

Voor meer informatie over deze vormen van ondersteuning kunt u van maandag tot en met vrijdag terecht bij Wmo Hoeksche Waard, telefoonnummer 088-647 19 20 of 14 0186. Per mail: contactwmo@gemeentehw.nl

.