Pagina opties

Groter

MEE ZHE (MEE)

MEE voert voor de gemeenten in de Hoeksche Waard de mantelzorgondersteuning uit. Zij doet dit door middel van individuele en collectieve mantelzorgondersteuning. Individuele mantelzorgondersteuning is  persoonlijke ondersteuning van een mantelzorger door het geven van advies en informatie, doorverwijzing en tijdelijke praktische ondersteuning.

Collectieve mantelzorgondersteuning is onder andere het organiseren van lotgenotencontacten en de dag van de Mantelzorger én voorlichting aan mantelzorgers, bv. door het uitgeven van het Mantelzorgmagazine.

MEE biedt ook (kosteloze) onafhankelijk cliëntondersteuning. Een professional van MEE  kan u helpen uw weg te vinden naar zorg en ondersteuning of u ondersteunen bij de voorbereiding van het Wmo-‘keukentafel’-gesprek’. 

Wilt u meer weten over (veelal gratis) ondersteuning van MEE? Neem dan contact op met MEE Zuid-Hollandse Eilanden via telefoonnummer 0181 - 33 35 07 of kijk op de website www.meemantelzorg.nl.