Pagina opties

Groter

Jeugdhulp

Kinderen en jongeren verdienen het om prettig en veilig op te groeien. Gelukkig lukt dat bij de meesten op eigen kracht of met hulp van familie, vrienden of buren. Maar soms lukt het ook niet en is er tijdelijk extra hulp nodig. Kinderen van 0 tot 18 jaar en hun opvoeders kunnen dan bij Jeugdteam Hoeksche Waard terecht.

Het jeugdteam biedt zorg en ondersteuning aan jeugdigen en hun ouders of verzorgers. Dit kan gaan om eenvoudige vragen over opvoeden, bijvoorbeeld ‘Wat kan ik doen als mijn kind niet goed slaapt?’ of ‘Wat mag mijn kleintje al eten?’. Maar ook voor specialistische hulp kan het jeugdteam u helpen. Bijvoorbeeld als er psychische klachten zijn of uw kind een verstandelijke beperking heeft.

Heeft u klachten over de jeugdhulp?

Als u over de uitvoering van de jeugdhulp klachten hebt dan kunt u daarvoor terecht bij de klachtencommissie van uw jeugdhulpaanbieder.

U kun ook contact opnemen met een vertrouwenspersoon van het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Dit bureau werkt onafhankelijk. Zij ondersteunen u bij het verwoorden van de klachten, het indienen en het bespreken daarvan. Er zijn geen kosten aan verbonden. U kunt ook bij het AKJ terecht wanneer u vragen heeft over jeugdhulp of een luisterend oor zoekt.

Een vertrouwenspersoon van het AKJ kunt u bereiken via telefoonnummer 088-555 1000 of per mail via info@akj.nl. Meer informatie over de werkwijze van het bureau kunt u lezen op de website van het AKJ.

De rol van de vertrouwenspersoon en de sectoren waarin zij actief zijn kunt u nalezen in de algemene folder 'vertrouwenspersonen in de jeugdhulp' van het AKJ.

Meer informatie

Ga voor meer informatie over jeugdhulp en de contactgegevens van het jeugdteam naar de website van Jeugdteam Hoeksche Waard. Is er sprake van direct gevaar of een levensbedreigende situatie voor een kind of jongere in de Hoeksche Waard? Neem dan contact op met een crisisdienst.