Pagina opties

Groter

Jeugdhulp

Kinderen en jongeren verdienen het om prettig en veilig op te groeien. Gelukkig lukt dat bij de meesten op eigen kracht of met hulp van familie, vrienden of buren. Maar soms lukt het ook niet en is er tijdelijk extra hulp nodig. Kinderen van 0 tot 18 jaar en hun opvoeders kunnen dan bij Jeugdteam Hoeksche Waard terecht.

Het jeugdteam biedt zorg en ondersteuning aan jeugdigen en hun ouders of verzorgers. Dit kan gaan om eenvoudige vragen over opvoeden, bijvoorbeeld ‘Wat kan ik doen als mijn kind niet goed slaapt?’ of ‘Wat mag mijn kleintje al eten?’. Maar ook voor specialistische hulp kan het jeugdteam u helpen. Bijvoorbeeld als er psychische klachten zijn of uw kind een verstandelijke beperking heeft.

Meer informatie

Ga voor meer informatie over jeugdhulp en de contactgegevens van het jeugdteam naar de website van Jeugdteam Hoeksche Waard. Is er sprake van direct gevaar of een levensbedreigende situatie voor een kind of jongere in de Hoeksche Waard? Neem dan contact op met een crisisdienst.