Pagina opties

Groter

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Sinds 1 januari 2015 heeft de regio Hoeksche Waard een Jeugdsportfonds (JSF) en een Jeugdcultuurfonds (JCF). Het JSF en het JCF zorgen ervoor dat ook kinderen uit gezinnen met een inkomen tot 130% van het minimum, in de leeftijd van 4 tot 18 jaar en woonachtig in de Hoeksche Waard lid kunnen worden van een vereniging op gebied van sport of cultuur.

Sport, kleding, les of instrument

Met een bijdrage uit één van de fondsen kan een kind een jaar lang een activiteit naar keuze doen. De bijdrage is maximaal € 225,- per kind voor sport of  € 450,- voor een cultuur per 12 maanden. Dit bedrag kan besteed worden aan het lidmaatschap van een sportclub,  muziek-, toneel- of dansles en daarbij horende materialen en kleding of voor kinderen vanaf 6 jaar een eenmalig bijdrage van € 450,- voor zwemles.

Via intermediairs

Alleen intermediairs kunnen een aanvraag indienen voor deze kinderen. Ouders/verzorgers en sport- en cultuuraanbieders kunnen dat zelf niet. Intermediairs zijn professionals, die betrokken zijn bij de opvoeding, begeleiding of scholing van een kind en daardoor ook bekend zijn met de thuissituatie van het kind.

Voorbeelden van intermediairs zijn: (gym)leraren, jeugdhulpverleners, jongerenwerkers en combinatiefunctionarissen.

U vindt de intermediairs op de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Vragen

Samen met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat ook deze kinderen kunnen meedoen! Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met het Jeugdsportfonds of Jeugdcultuurfonds via consulent.zuidholland@jeugdsportfonds.nl of 0174-244940.

Kijk voor meer informatie op de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.