Pagina opties

Groter

Hoeksche Waard-West/Spuimonding

In het zuidwestelijke deel van de Hoeksche Waard zetten inwoners, overheden en grondeigenaren zich in voor het realiseren van projecten gericht op het ontwikkelen en versterken van de economie, natuur en recreatie. Ze doen dit samen met gemeente Hoeksche Waard, Havenbedrijf Rotterdam en Wereld Natuur Fonds. Het doel van de projecten is het behoud van aantrekkelijke en vitale dorpen waar mensen graag willen wonen, leven en werken. Oftewel:

'Hoeksche Waard, de plek waar je wilt zijn!'

Doelstelling

Bovenstaande partijen hebben gezamenlijk een Gebiedsagenda ontwikkeld met kansrijke projecten. Elk project heeft zijn eigen belangen en doelen. De kracht zit echter in het uitvoeren van alle projecten, waardoor ze elkaar versterken. Het uiteindelijke doel van de projecten is het ontwikkelen van meer toegankelijke binnen- en buitendijkse natuur, het verbeteren van de recreatiemogelijkheden en het versterken van de dorpen, waardoor deze aantrekkelijker worden om te wonen, werken en verblijven.

Toegevoegde waarde

Met de realisatie van de projecten uit de Gebiedsagenda wordt de leefbaarheid in het gebied vergroot. Daarnaast creëren de projecten maatschappelijke en economische waarde en dragen ze bij aan een robuust en toekomstbestendig zoetwatersysteem. Zodoende zijn ze van toegevoegde waarde voor de regio. Uitgangspunt is dat de projecten tussen 2016 en 2026 worden gerealiseerd.

Voortgangsrapporage 2016-2017

In mei  2016 werd de intentieverklaring ondertekend door het voormalige Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard, de voormalige gemeente Korendijk,Wereld Natuur Fonds en Havenbedrijf Rotterdam. Een jaar na de ondertekening is door de initiatiefnemers een voortgangsrapportage over 2016-2017 opgesteld, waarin van achttien projecten de geboekte voortgang wordt beschreven. Het geeft een praktisch en enthousiasmerend overzicht van de ontwikkelingen en laat zien dat er veel gebeurt in het gebied, zowel wat betreft voorbereidende als uitvoerende activiteiten.

Download