Pagina opties

Groter
A A

Gladheidsbestrijding

Op grond van de Wegenwet en de Gemeentewet dient de gemeente ervoor te zorgen dat de wegen in goede staat verkeren. Tot deze zorg behoort ook het bestrijden van gladheid op de wegen. De gemeente strooit allereerst binnen de bebouwde kom op doorgaande routes, zoals busroutes, hoofdwegen en toegangswegen tot wijken. Vervolgens richt zij zich op het strooien op wegen naar huisartsen en verzorgingshuizen en straten bij winkelcentra en in woonwijken. Tijdens de vorstperiode heeft de gemeente de handen vol aan het bestrijden van gladheid op de wegen en fietspaden binnen de bebouwde kom. Gemeente Hoeksche Waard strooit niet op de trottoirs. Veel inwoners zorgen zelf voor het ijs- en sneeuwvrij houden van het trottoir voor hun woning en bewijzen hiermee zichzelf en voorbijgangers een uitstekende dienst. De gemeente moedigt dit initiatief aan en verstrekt daarom gratis strooizout.