Pagina opties

Groter

Energieke Regio

Het project Energieke Regio is een project dat zich richt op energiebesparing en het zelf opwekken van duurzame energie bij bestaand bedrijfs- en maatschappelijk vastgoed. Dit project is het SOHW samen gestart met de Stichting Energieke Regio en Rabobank Het Haringvliet. HoekscheWaardDuurzaam vervult een ondersteunende rol in dit project.

Energieke Regio is een local-for-local project. Energieke Regio werkt samen met lokale architecten en adviseurs. Lokale adviseurs adviseren lokale bedrijven en maatschappelijke organisaties over hun vastgoed vanuit een onafhankelijke positie, altijd objectief, uitsluitend in het beland van de vastgoedeigenaar. De adviseurs adviseren over energiebesparing, het zelf opwekken van duurzame energie en verbetering van het binnencomfort van een pand. Daarnaast creëert het project een positief gevoel rond het thema verduurzaming. De deelnemers aan het project krijgen samen met de organisatoren een podium om hun maatschappelijke betrokkenheid aan de regio te tonen. De lokale economie wordt hierdoor sterker, groener en duurzamer.

Koplopers

Om het enthousiasme voor verduurzaming verder te stimuleren zijn circa 10 koplopers benaderd door de Stichting Energieke Regio. De koplopers zijn ondernemers uit de regio, uit verschillende sectoren, die ambitie hebben op het gebied van energie- en kostenbesparing. Zij kunnen een voorbeeld zijn voor andere ondernemers uit de regio. Het aantal koplopers dat definitief meedoet staat op 8. Inmiddels neemt het aantal deelnemers gestaag toe. Na de hieronder genoemde inspiratiebijeenkomst is het doel om minimaal 50 bedrijven in de Hoeksche Waard te laten deelnemen aan de Energieke Regio.

Meer informatie

Voor meer informatie over Energieke Regio kunt u contact opnemen met Jaap Willem Eijkenduijn (bestuurder Stichting Energieke Regio), te bereiken via telefoonnummer 06 53 15 91 75.