Pagina opties

Groter

Duurzaamheid

Het is noodzakelijk dat wereldwijd met elkaar hoge ambities en doelen worden gesteld in het energiebeleid. De Hoeksche Waard wil in 2040 een 100% energieneutrale regio zijn. Dat wil zeggen dat in 2040 de energie die in de Hoeksche Waard wordt verbruikt ook lokaal duurzaam wordt opgewekt. Hiermee legt de Hoeksche Waard de lat hoger dan de landelijke ambitie (in 2050 energieneutraal).

De Hoeksche Waard heeft met de ‘Energievisie Hoeksche Waard 2016-2020’ tot doel haar bijdrage te leveren aan de noodzakelijke verandering in hoe we omgaan met ons klimaat en daarmee samenhangend onze energievraag. Daarom wordt met deze Energievisie ingezet op een duidelijk en passend energiebeleid voor de gehele Hoeksche Waard. De Hoeksche Waard onderkent hiermee de noodzaak om de negatieve effecten van de klimaatveranderingen en de grondstoffenschaarste tegen te gaan en benutten de kansen die dit met zich mee brengt.

De Energievisie richt is bedoeld voor alle partijen in de Hoeksche Waard. Zowel de bewoners, bedrijven, gemeenten als de maatschappelijke organisaties zijn nodig om de ambitie te halen en de kansen te verzilveren. In deze periode wordt een aantal belangrijke eerste stappen gezet. Hierbij wordt tevens gewerkt aan het versterken van de onderlinge samenwerking om de ambitie te realiseren.

Met onze duurzaamheidsprojecten is een eerste stap gezet naar een 100% energieneutrale Hoeksche Waard in 2040!

Voor vragen over de lopende projecten kunt u contact opnemen met Ilse Voogt en/of Stephan Dorst, adviseurs Duurzaamheid.