Pagina opties

Groter

Buurt Bestuurt, Buurtpreventie & WhatsApp

In de Hoeksche Waard werken (onder andere) gemeente, politie en inwoners nauw samen voor een veilige en leefbare woonomgeving. Dat gebeurt met inzet van Buurt Bestuurt en Buurtpreventie, maar ook via buurt WhatsApp-groepen.

Buurt Bestuurt

Buurt Bestuurt is een beproefde methode waarbij inwoners en professionals samen bepalen welke veiligheidsproblemen in de buurt met prioriteit moeten worden aangepakt. Met elkaar wordt een top drie van problemen samengesteld. De politie, gemeente en inwoners gaan daarna aan de slag om de problemen op te lossen. Onderling worden duidelijke afspraken gemaakt over taakverdeling, voortgang en terugkoppeling van de resultaten.

Wilt u ook meedoen aan Buurt Bestuurt? Wilt u iets voor elkaar krijgen, maar weet u niet hoe? Schuif dan gerust eens aan bij een bijeenkomst. Onze ervaring is dat je verder komt door samen te werken. Het is niet nodig om altijd aanwezig te zijn. Soms levert iemand een waardevolle bijdrage en stopt daarna weer. Dat is geen enkel probleem.

Buurtpreventie

Ook is in verschillende dorpen van de Hoeksche Waard een buurtpreventieteam actief. Samen met een groep inwoners wordt zo gewerkt aan het veilig houden van onze dorpen. De buurtpreventieteams lopen rondes op straat. Als zij verdachte situaties zien, dan geven zij dit door aan de wijkagent. De wijkagent komt na de melding van Buurtpreventie in actie. Een aantal leden van Buurtpreventie is ook lid van Buurt Bestuurt.

WhatsApp-groepen

Daarnaast zijn in verschillende dorpen in de Hoeksche Waard WhatsApp-groepen opgezet. Het doel van de Buurtwhatsapp is het zorgen voor extra ogen en oren voor de politie. Met de buurtwhatsapp kunnen inwoners zelf een groot gebied in de gaten houden. Met het melden van verdachte situaties in een Buurtwhatsapp, worden buurtbewoners snel gewaarschuwd en kunnen zij de verdachte in de gaten houden. Ondertussen kan de politie via 112 worden ingelicht en tot eventuele actie overgaan. De politie leest namelijk niet mee met de BuurtWhatsapp. In een buurt kunnen bewoners elkaar zo op de hoogte houden van verdachte omstandigheden. Ook dit werkt mee aan het veilig houden van onze woonomgeving.

Meer informatie en aanmelden

Heeft u nog vragen over Buurt Bestuurt of WhatsApp of wilt u zich als vrijwilliger aanmelden? Neem dan contact op via onderstaande contactgegevens.

Ook op Facebook zijn verschillende pagina’s waar u meer informatie kunt vinden:

En op Twitter:

Is er in uw dorp nog geen Buurtpreventie of Buurtwhatsapp-groep actief en heeft u interesse om die op te starten? Neem dan contact op met team Openbare Orde en Veiligheid van gemeente Hoeksche Waard.

Wijkspreekuur

Wilt u niet actief meedoen aan een werkgroep, maar wilt u wel in gesprek met de wijkagent, Welzijn Hoeksche Waard of HW Wonen? Dan kunt u ook binnen lopen bij het wijkspreekuur. Tijden en locaties voor het wijkspreekuur zijn nu nog niet bekend.