Pagina opties

Groter

Bijverdienen naast uw uitkering

Ontvangt u inkomsten uit werk, een vrijwilligersvergoeding of een stagevergoeding? Dit heeft gevolgen voor uw uitkering. Geef wijzigingen in uw inkomen altijd aan ons door.

Inkomsten uit werk

De bijstandsuitkering vult uw inkomsten aan tot het bedrag waar u recht op hebt. Anders gezegd, we trekken uw inkomsten af van de bijstandsuitkering. Maar niet alles. U mag maximaal zes maanden een bedrag van 25% van uw inkomsten houden, met een maximum. Dat is omdat u werk doet waarmee u uw kans op een betaalde baan vergroot.

Bent u een alleenstaande ouder en zorgt u voor één of meer kinderen die jonger dan 12 jaar zijn? Dan mag u na de eerste 6 maanden nog maximaal dertig maanden een bedrag houden van 12,5% van uw inkomsten, met een maximum.

Vrijwilligersvergoeding

Soms krijgt u als vrijwilliger een onkostenvergoeding voor het werk dat u doet. Ontvangt u minder dan € 150,- per maand of € 1.500,- per jaar, dan heeft dat geen gevolgen voor uw uitkering. Alles wat u meer krijgt dan dit bedrag, trekken we af van uw uitkering. 

Stagevergoeding

Volgt u een stage voor uw opleiding? En staan daar reële onkosten tegenover (reiskosten, studiemateriaal, enzovoort)? Dan heeft u misschien recht op vrijlating van uw stagevergoeding. Met een vrijlating wordt voor een bepaalde periode de stagevergoeding niet met uw uitkering verrekend.

Wijzigingen doorgeven

Heeft u wijzigingen in uw inkomsten uit werk, een vrijwilligersvergoeding of een stagevergoeding? Geef de wijzigingen door aan je contactpersoon/klantmanager.