Spring naar content

Informatie voor (nieuwe) politieke partijen

In de brochure voor politieke partijen is informatie opgenomen voor de politieke partijen die mee willen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Hierin staat onder andere informatie over de procedure van kandidaatstelling, het registreren van nieuwe lokale politieke partijen en de uitslag van de stemming. Ook is er een kalender in opgenomen met belangrijke data.