Spring naar content

Informatie coronavirus voor ondernemers

28 APRIL 2021, 10:48

Wij hebben informatie voor wat u zelf kunt doen in coronatijd op een rij gezet. Wij hopen u hiermee inzicht te bieden in deze bijzondere tijden.

Landelijke informatie

Op de website van de Rijksoverheid staat een overzicht van veel gestelde vragen voor ondernemers. Zoals over medewerkers die ziek terugkomen uit het buitenland, het doorbetalen van personeel in het buitenland en het bezoeken van beurzen. U vindt er een actueel overzicht van alle financiële regelingen. Ook is er een overzicht met veel gestelde vragen over internationaal ondernemen. Een overzicht met veel gestelde vragen vindt u ook op de website van de Kamer van Koophandel .

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) ondersteunt bedrijven en zelfstandigen om hun vaste lasten te betalen. De TVL-subsidie is afhankelijk van het omzetverlies (minimaal 30%), het percentage vaste lasten en een subsidiepercentage. De TVL is ieder kwartaal aan te vragen tot en met juni 2021. De subsidievoorwaarden kunnen ieder kwartaal wijzigen.

TVL Q1 is nog tot 18 mei 17.00 uur aan te vragen. De TVL-regeling voor het tweede kwartaal gaat naar verwachting vanaf half mei open, deze informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid. Meer informatie over de TVL leest u op de website van de Rijksoverheid.

Het kabinet voert een regeling in voor starters die tussen 1 januari en 30 juni 2020 een bedrijf zijn begonnen. De regeling, die zoveel mogelijk wordt gebaseerd op de TVL, geldt zowel voor het eerste als tweede kwartaal van 2021. De referentieperiode voor deze bedrijven zal het derde kwartaal van 2020 zijn. Starters gestart tussen 1 januari en 15 maart 2020 komen ook voor de reguliere TVL in aanmerking in het eerste kwartaal van 2021. In het tweede kwartaal van 2021 kunnen de starters die gestart zijn tussen 1 januari en 15 maart 2020 alleen van de aparte startersregeling gebruikmaken. De Startersregeling Q1 2021 opent naar verwachting in mei. Helaas is nog niet precies bekend wanneer. U leest u meer over de startersregeling op de website van RVO. Wilt u bericht ontvangen zodra de definitieve openingsdatum van de Startersregeling bekend is? Meld u dan aan voor een update op de website van RVO.

Moet de Rijksoverheid een evenement dat u organiseert verbieden door coronamaatregelen? Dan maakt de subsidieregeling evenementen het mogelijk om uw gemaakte kosten te vergoeden. Het gaat om evenementen waar u al eerder (minstens) 2 voorafgaande edities van organiseerde. Daarnaast moet u voor die voorafgaande edities een annuleringsverzekering hebben afgesloten. Het loket voor het indienen van aanvragen gaat begin mei t/m eind september open bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Meer informatie over deze subsidieregeling evenementen vindt u op de website van de RVO.|

Het kabinet verlengt de periode dat ondernemers uitstel van belasting of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen tot 1 juli 2021. Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dit nu alsnog doen. Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 juli 2021. De datum waarop ondernemers weer gaan terugbetalen schuift ook op, van 1 juli 2021 naar 1 oktober 2021. Zij krijgen 36 maanden de tijd om de belastingschuld terug te betalen. Het is mogelijk dat het kabinet de komende maanden de regeling voor bijzonder uitstel van betaling nog aanpast. De meest actuele informatie vindt u op de website van de belastingdienst, op de pagina Overzicht bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis. Wij raden u aan deze pagina in de gaten te houden.

De Belastingdienst wil daarnaast samen met schuldeisers en schuldhulpverleners – als onderdeel van het Time-out arrangement (TOA) – soepeler gaan kijken naar het gericht kwijtschelden van (belasting)schulden, voor als een terugbetalingsregeling niet voldoende is. Doel is dat dit in het tweede kwartaal van dit jaar gereed is. De Belastingdienst zal in afwachting hiervan al ingediende saneringsverzoeken aanhouden als de ondernemer daarom vraagt.

Bij vragen over het steun- en herstelpakket corona kunnen bedrijven en werkenden kijken op de website van de Rijksoverheid. Ondernemers kunnen voor meer vragen ook terecht op de website van de Kamer van Koophandel. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800 – 2117. Werkenden en werkzoekenden kunnen daarnaast terecht op de website hoewerktnederland.nl.

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een regeling voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. Het  Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van gemeente Rotterdam voert ook voor de gemeente Hoeksche Waard de Tozo-regeling voor een uitkering levensonderhoud en/of lening bedrijfskapitaal uit.

Vanaf 1 april 2021 is Tozo 4 (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) van toepassing. U kunt met Tozo 4 een uitkering levensonderhoud aanvragen over de maanden april, mei en juni 2021. Daarnaast kunt u een eenmalige lening voor bedrijfskapitaal aanvragen. De voorwaarden voor Tozo 4 zijn hetzelfde als bij Tozo 3. Voor Tozo 4 moet u een aanvraag doen. Ook als u eerder een aanvraag voor Tozo 1, 2 of 3 heeft ingediend. U kunt Tozo 4 aanvragen tot en met 30 juni 2021. Gemeente Rotterdam voert voor onze gemeente de Tozo uit. Meer informatie en het aanvraagformulier vindt u op op de website van gemeente Rotterdam.

Tip: zorg ervoor dat u een DigiD heeft. Heeft u deze nog niet dan kunt u die aanvragen via onderstaande link.  

De reguliere dienstverlening van RBZ en de afhandeling van de Tozo-aanvragen zijn gescheiden. De afhandeling van Tozo-aanvragen is in handen van de aparte Tozo-projectorganisatie binnen gemeente Rotterdam. Ondernemers met vragen over Tozo kunnen als volgt contact opnemen:

  • Telefoon 14 010 (het voormalige RBZ-telefoonnummer 010 – 498 4777 wordt automatisch doorgeschakeld naar 14 010)
  • E-mail rbz.wi@rotterdam.nl

De Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) biedt een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die door de coronacrisis structureel minder omzet hebben. Hoe hoger het omzetverlies, des te hoger de tegemoetkoming. Vanaf 6 mei tot en met 30 juni 2021 kunt u NOW 3 aanvragen voor de maanden april, mei en juni.  Na goedkeuring van die aanvraag ontvangt u een voorschot van 85% van de loonsom in 3 termijnen. Meer informatie vindt u op de website van het UWV.

Kamer van Koophandel

De Kamer van Koophandel heeft een ‘wegwijzer’, met antwoorden op vragen over het voorbereiden op bedrijfsrisico’s, het omgaan met gezondheidsrisico’s voor werknemers.
De Kamer van Koophandel heeft een loket geopend voor ondernemers. U kunt vragen stellen over bijvoorbeeld voorraden, personeel en financiële impact. Dit loket is ook telefonisch bereikbaar via 0800-2117 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur). Bij dit telefonische loket zitten specialisten die kunnen helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe je moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen.

Business.gov

For non Dutch speaking entrepreneurs the information can be found at the website of Business.gov.

Belastingdienst

Ondernemers die getroffen worden door het coronavirus kunnen uitstel van hun belastingbetaling aanvragen. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

RVO

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland brengt in kaart wat de gevolgen zijn voor zaken doen met andere landen. Kijk voor een overzicht op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Of bekijk de informatie over handelsmissies.

Buitenlandse zaken

Voor een overzicht van alle reisadviezen kunt u terecht op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

UWV

Op de website van het UWV staat een overzicht met veelgestelde vragen voor werkgevers.

Meer informatie voor ondernemers

Ga naar de pagina ‘ Ondernemen & Coronacrisis’ voor contactinformatie en een overzicht van lokale, landelijke en Europese regelingen.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met de accountmanagers bedrijven. Zij helpen ondernemers bij het vinden van de juiste ingang of route binnen de gemeentelijke organisatie. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor het bedrijfsleven.