Spring naar content

Informatie coronavirus voor ondernemers

15 SEPTEMBER 2021, 09:37

Wij hebben informatie voor wat u zelf kunt doen in coronatijd op een rij gezet. Wij hopen u hiermee inzicht te bieden in deze bijzondere tijden.

Landelijke informatie

Op de website van de Rijksoverheid staat een overzicht van veel gestelde vragen voor ondernemers. Zoals over medewerkers die ziek terugkomen uit het buitenland, het doorbetalen van personeel in het buitenland en het bezoeken van beurzen. U vindt er een actueel overzicht van alle financiële regelingen. Ook is er een overzicht met veel gestelde vragen over internationaal ondernemen. Een overzicht met veel gestelde vragen vindt u ook op de website van de Kamer van Koophandel .

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) ondersteunt bedrijven en zelfstandigen om hun vaste lasten te betalen. De TVL-subsidie is afhankelijk van het omzetverlies (minimaal 30%), het percentage vaste lasten en een subsidiepercentage. De regeling stopt op 1 oktober. De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)  voor het derde kwartaal 2021 kunt u aanvragen tot uiterlijk 26 oktober 17.00 uur.  Informatie over TVL leest u op de website van de Rijksoverheid.

Moet de Rijksoverheid een evenement dat u organiseert verbieden door coronamaatregelen? Dan maakt de subsidieregeling evenementen het mogelijk om uw gemaakte kosten te vergoeden. Het gaat om evenementen waar u al eerder (minstens) 2 voorafgaande edities van organiseerde. Daarnaast moet u voor die voorafgaande edities een annuleringsverzekering hebben afgesloten. U kunt de subsidieregeling evenementen aanvragen tot en met 30 september 2021 via de website van de RVO.

Vanaf 30 augustus geldt de 1,5 meter afstand niet meer in het mbo, hbo en op universiteiten. Alle overige maatregelen zijn verlengd tot en met 19 september. In de horeca blijft een vaste zitplaats verplicht en de sluitingstijd blijft middernacht. Entertainment en beeldschermen mogen nog niet. Nachtclubs en discotheken blijven gesloten. Ook de coronamaatregelen voor evenementen worden verlengd. De uitbreiding van de Garantieregeling Evenementen en de aanvullende tegemoetkoming voor evenementen wordt daarom verlengd tot en met 19 september. Op 17 september besluit het kabinet of het verantwoord is om de volgende stap te zetten. Deze stap is het voornemen is om vanaf 20 september de 1,5 meter afstand ook in de rest van de samenleving los te laten. Hiermee vervallen dan ook de meeste andere maatregelen. Nachtclubs en discotheken blijven in deze stap ook nog gesloten.

Vanaf 20 september moet er in de horeca, bij evenementen (zoals festivals en publiek bij sportwedstrijden) en bij vertoning van kunst en cultuur (zoals in bioscopen en theaters) gewerkt worden met coronatoegangsbewijzen bij meer dan 75 personen. Dat geldt binnen én buiten, met én zonder vaste zitplaats. Je krijgt een coronatoegangsbewijs als je volledig bent gevaccineerd, een geldig herstelbewijs hebt of een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud.

Bent u ondernemer en heeft uw bedrijf betalingsproblemen vanwege de coronacrisis? Dan kunt u voor verschillende belastingen bijzonder uitstel van betaling aanvragen.De meest actuele informatie hierover vindt u op de website van de belastingdienst, op de pagina Overzicht bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis. Wij raden u aan deze pagina in de gaten te houden.

Bij vragen over het steun- en herstelpakket corona kunnen bedrijven en werkenden kijken op de website van de Rijksoverheid. Ondernemers kunnen voor meer vragen ook terecht op de website van de Kamer van Koophandel. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800 – 2117. Werkenden en werkzoekenden kunnen daarnaast terecht op de website hoewerktnederland.nl.

Zelfstandig ondernemers (ook zzp-ers) kunnen sinds 1 maart 2020 de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aanvragen. Het is een uitkering levensonderhoud. Daarnaast kunt u een eenmalige lening voor bedrijfskapitaal aanvragen. Van 1 juli tot en met 30 september 2021 kunt u Tozo 5 aanvragen. De voorwaarden voor Tozo 5 zijn hetzelfde als voor Tozo 4. Voor Tozo 5 moet u een aanvraag indienen. Ook als u eerder Tozo heeft aangevraagd. Het  Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van gemeente Rotterdam voert ook voor de gemeente Hoeksche Waard de Tozo-regeling voor een uitkering levensonderhoud en/of lening bedrijfskapitaal uit. Meer informatie en het aanvraagformulier vindt u op de website van gemeente Rotterdam.

Tip: zorg ervoor dat u een DigiD heeft. Heeft u deze nog niet dan kunt u die aanvragen via onderstaande link.  

De reguliere dienstverlening van RBZ en de afhandeling van de Tozo-aanvragen zijn gescheiden. De afhandeling van Tozo-aanvragen is in handen van de aparte Tozo-projectorganisatie binnen gemeente Rotterdam. Ondernemers met vragen over Tozo kunnen als volgt contact opnemen:

  • Telefoon 14 010 (het voormalige RBZ-telefoonnummer 010 – 498 4777 wordt automatisch doorgeschakeld naar 14 010)
  • E-mail rbz.wi@rotterdam.nl

De Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) biedt een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die door de coronacrisis structureel minder omzet hebben. Hoe hoger het omzetverlies, des te hoger de tegemoetkoming. Vanaf 26 juli tot en met 30 september kunt u NOW 4 aanvragen voor de maanden juli, augustus en september. Na goedkeuring van die aanvraag ontvangt u een voorschot van 85% van de loonsom in 3 termijnen. Meer informatie vindt u op  de website van het UWV.

Kamer van Koophandel

De Kamer van Koophandel heeft een ‘wegwijzer’, met antwoorden op vragen over het voorbereiden op bedrijfsrisico’s, het omgaan met gezondheidsrisico’s voor werknemers.
De Kamer van Koophandel heeft een loket geopend voor ondernemers. U kunt vragen stellen over bijvoorbeeld voorraden, personeel en financiële impact. Dit loket is ook telefonisch bereikbaar via 0800-2117 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur). Bij dit telefonische loket zitten specialisten die kunnen helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe je moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen.

Business.gov

For non Dutch speaking entrepreneurs the information can be found at the website of Business.gov.

Belastingdienst

Ondernemers die getroffen worden door het coronavirus kunnen uitstel van hun belastingbetaling aanvragen. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

RVO

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland brengt in kaart wat de gevolgen zijn voor zaken doen met andere landen. Kijk voor een overzicht op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Of bekijk de informatie over handelsmissies.

Buitenlandse zaken

Voor een overzicht van alle reisadviezen kunt u terecht op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

UWV

Op de website van het UWV staat een overzicht met veelgestelde vragen voor werkgevers.

Meer informatie voor ondernemers

Ga naar de pagina ‘ Ondernemen & Coronacrisis’ voor contactinformatie en een overzicht van lokale, landelijke en Europese regelingen.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met de accountmanagers bedrijven. Zij helpen ondernemers bij het vinden van de juiste ingang of route binnen de gemeentelijke organisatie. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor het bedrijfsleven.