Spring naar content

Uitbreiding Goudswaard-Noordoost

De Hoeksche Waard heeft meer woningen nodig. Dit blijkt uit onderzoek naar de woningvraag voor de komende jaren. Eén van de plekken voor nieuwe woningen ligt nabij Goudswaard. Naar verwachting komen er in 2022 op deze plek 20 tot 27 woningen.

Tweede bewonersbijeenkomst

Eind april was online de tweede bewonersbijeenkomst. Het verslag hiervan leest u binnenkort op deze pagina.

Waar ligt deze locatie?

De te ontwikkelen locatie ligt aan de oostkant van Goudswaard, ten noorden van de laatste uitbreiding en ten zuiden van de Molendijk. Op het kaartje is te zien om welk gebied het gaat.

De grond is eigendom van gemeente Hoeksche Waard. Omdat het perceel niet binnen bestaand stedelijk gebied ligt, is er bij de woningbouwontwikkeling extra aandacht voor de inpassing van de bebouwing in het open landschap en de noordelijk gelegen Molendijk. Daarnaast moet de nieuwe ontwikkeling een goede overgang krijgen naar de naastgelegen bestaande bebouwing.

Wat is de laatste stand van zaken?

De gemaakte opmerkingen, suggesties en gedeelde verhuiswensen, tijdens en na de inloopavond van 14 november 2019, zijn verwerkt in het plan. De aanvullende opmerkingen en suggesties van de tweede digitale inwonersbijeenkomst van eind april 2020 worden op dit moment verwerkt in het plan. Binnenkort zijn het verslag van de digitale inwonersbijeenkomst, het nieuwe bestemmingsplan en het bijbehorende beeldkwaliteitsplan (inclusief stedenbouwkundig plan) te bekijken via deze pagina.

Wat is de aanpak?

Als het nieuwe concept bestemmingsplan klaar is, dan zetten we de bestemmingsplanprocedure in gang. Ook treffen we voorbereidingen om de infrastructuur aan te leggen. Zodra zeker is dat het bestemmingsplan kan worden vastgesteld, gaan we op zoek naar een ontwikkelaar voor het bouwen van de woningen.

Planning

WatWanneer
Ontwerpbestemmingsplan in procedurejuni 2020
Bestemmingsplan vastgesteldapril 20201
Project aanbesteedjuli 2021
Grond bouwrijp gemaaktdecember2021
Start bouwjanuari 2022

Contact

Heeft u vragen over deze ontwikkelingen in Goudswaard? Neem dan contact op met de projectleider van de gemeente, Henk Groeneveld via e-mail henk.groeneveld@gemeentehw.nl of via telefoonnummer 14 0186 / 088 – 647 36 47.

Documenten

Zie ook / Ga naar