Spring naar content

De provinciale weg N217 is de belangrijkste oost-westverbinding in de Hoeksche Waard. Over deze weg rijdt veel verkeer van en naar de A29/A16 maar ook tussen de verschillende dorpen. Langs het grootste gedeelte van de N217 loopt ook een parallelweg voor langzaam verkeer (landbouwverkeer en fietsers). Tussen Maasdam en ’s-Gravendeel ontbreekt deze weg. Het landbouwverkeer maakt daar gebruik van de hoofdrijbaan. De gemeente is gestart met onderzoek en voorbereiding voor de aanleg van de parallelweg tussen Maasdam (de rotonde ter hoogte van de N491) en ’s-Gravendeel (de rotonde ter hoogte van de Maasdamseweg).

Denk mee!

Doel van deze webpagina:

  • U meenemen in het plan en de eerste schetsen laten zien;
  • U de mogelijkheid geven om op het plan te reageren en vragen te stellen.

Hoe neemt u deel ?

Bekijkt u het plan op uw gemak van vrijdag 22 mei tot en met maandag 1 juni. Dit doet u het makkelijkst op een pc, laptop of tablet.

U wordt meegenomen in het plan middels informatie en schetsen op deze pagina. Wilt u een reactie geven op het plan? Dat kan via het formulier op deze pagina. Tot slot staat er aanvullende informatie over het project en de planning.

Inhoud projectpagina

Wij denken dat het plan een mooie en zeer gewenste aanvulling is in de Hoeksche Waard. Vindt u dat ook? Veel plezier bij het bekijken van de schetsen voor de parallelweg.

Ga naar:

Parallelweg Maasdam – ‘s-Gravendeel

Op 2 april 2019 stelde de gemeenteraad de Mobiliteitsagenda Hoeksche Waard vast. In deze Mobiliteitsagenda staan projecten die de provincie en gemeente de komende jaren samen oppakken. De aanleg van de parallelweg komt mede voort uit het besluit voor een goede parallelstructuur voor het landbouwverkeer langs de N217.

De parallelweg zorgt voor een betere doorstroming

De gemeente wil ook in de toekomst een goede bereikbaarheid, verkeersveiligheid en aantrekkelijkheid van de Hoeksche Waard. Daarom is een parallelweg op dit stuk nodig. Deze weg zorgt ervoor dat het landbouwverkeer ook op dit gedeelte van de N217 niet langer op de hoofdrijbaan hoeft. De snelheidsverschillen tussen landbouwverkeer en autoverkeer zijn groot. Het verbod op inhalen zorgt ervoor dat de doorstroming van het verkeer minder soepel verloopt. Door de aanleg van een parallelweg hoeft het landbouwverkeer niet meer op de hoofdrijbaan en blijft de doorstroming gewaarborgd.

De parallelweg kan worden ingezet bij calamiteiten

Bij calamiteiten in de Hoeksche Waard is er tussen Maasdam en ’s-Gravendeel geen alternatieve snelle route (bijvoorbeeld bij een ongeval). Bij calamiteiten kunnen de hulpdiensten gebruik maken van de parallelweg. Bij een incident is op de N217 kan de parallelweg eventueel ingezet worden als omleidingsroute.

Groot onderhoud Heinenoordtunnel

In 2023 en 2024 voert Rijkswaterstaat groot onderhoud uit aan de Heinenoordtunnel. Zoals de plannen nu zijn, houdt dit in dat de tunnel ongeveer 20 weekenden en 2 weken in de zomervakantie van 2023 en 2024 in beide richtingen dicht is. Tijdens deze afsluitingen is de N217 samen met de Kiltunnel de belangrijkste weg van en naar de Hoeksche Waard zijn. Deze periode is het mogelijk drukker op de N217, daarom heeft veiligheid en bereikbaarheid een grote prioriteit. Dat is de reden dat de parallelweg voor het voorjaar van 2023 klaar moet zijn.

De aanleg van de parallelweg is niet de enige maatregel die genomen moet worden wanneer de Heinenoordtunnel vanwege de werkzaamheden dicht is. De gemeente heeft samen met Rijkswaterstaat, provincie en Waterschap Hollandse Delta maatregelen opgesteld om de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en aantrekkelijkheid van Hoeksche Waard in deze periode te waarborgen. Er is een bestuursovereenkomst opgesteld, hierin staat het maatregelpakket waarin de uitvoer van verschillende projecten is vastgelegd. De aanleg van de parallelweg is hier onderdeel van en wordt door gemeente en provincie opgepakt. De gemeente pakt het project actief op en maakt afspraken met de provincie over onder meer de aanleg, de verantwoordelijkheden en financiën.

Bestemmingsplan en grondwerving

De gemeente heeft al twee processen in gang gezet zodat de parallelweg op tijd klaar is. Er is gestart met de bestemmingsplanprocedure. Omdat het huidige bestemmingsplan de aanleg van de parallelweg niet toelaat, wordt er een nieuw bestemmingsplan opgesteld. De verwachting is dat het ontwerpbestemmingsplan in het derde kwartaal van 2020 ter inzage ligt. Wij informeren u via een bericht in de gemeenterubriek in Het Kompas. Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld start de gemeente met grondwerving. In december 2019 is vastgelegd dat de gemeente een eerste recht van koop op de percelen die waarschijnlijk nodig zijn voor de parallelweg. Hierover zijn we in gesprek met de grondeigenaren.

Bestemmingsplanprocedure

De gemeente doorloopt voor het bestemmingsplan de reguliere procedure. Eerst wordt het ontwerpbestemmingsplan met alle daarbij behorende onderzoeken opgesteld. Als dit klaar is wordt  het ontwerpbestemmingsplan voor 6 weken ter inzage gelegd. Iedereen heeft dan de gelegenheid het bestemmingsplan te bekijken en indien gewenst of nodig te reageren. We verwachten dat het ontwerpbestemmingsplan in het derde kwartaal van 2020 ter inzage ligt. U zal hierover worden geïnformeerd door een bericht in de gemeenterubriek in Het Kompas. Nadat de reacties zijn verwerkt wordt het bestemmingsplan vastgesteld.

Grondwerving

Op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) heeft de gemeente een eerste recht van koop op de percelen die waarschijnlijk nodig zijn voor de parallelweg. De grondeigenaren zijn inmiddels door onze grondverwerver benaderd voor een eerste kennismaking en een eerste gesprek. Daarna stelt de grondverwerver een eerste bieding op waarmee de onderhandeling start. Als beide partijen akkoord zijn worden de gronden overgedragen aan de gemeente. Wanneer het niet tot een onderling akkoord leidt, overweegt de gemeente over te gaan tot onteigening. Wij vinden aanleg van de parallelweg voor zowel de korte als de lange termijn noodzakelijk. Verwerving van de gronden vormt hierbij een essentieel onderdeel.

Uw reactie, vraag en/of contactgegevens

Het project is nog in de oriëntatiefase. Hierbij willen we gebruik maken van de kennis van de omgeving. We willen graag uw mening en ideeën over de aanleg van de parallelweg horen. Wat vindt u van ons plan om een parallelweg aan te leggen?

Ingenieursbureau Royal HaskoningDHV heeft een voorstel gemaakt voor de inrichting van de parallelweg op deze locatie. De gemeente wil er op inzetten om de huidige bomen langs de N217 zoveel als mogelijk te sparen. Het resultaat hiervan staat rechts op deze pagina. Aan de hand van 2 schetsen (situatie 1 en 2) kunt u meedenken. We zijn benieuwd wat u ervan vindt!

Huidige situatie

Momenteel heeft de N217 geen parallelweg op het stuk tussen Maasdam en ‘s-Gravendeel. Het landbouwverkeer maakt daar dus ook gebruik van de hoofdrijbaan. Omdat het op een groot deel van de N217 niet is toegestaan om in te halen, zorgt dit voor een minder soepele doorstroming. Voor de fietsers is er een apart fietspad naast de N217.

Situatie 1

Parallelweg met een los fietspad

In deze schets blijft het huidige fietspad liggen. Daarnaast komt een nieuwe parallelweg aan voor het landbouwverkeer en overig verkeer ingeval van calamiteiten. Ter hoogte van de onderdoorgang bij het spoor van de HSL komt het landbouwverkeer en fietsverkeer samen op de reeds bestaande onderdoorgang.

Situatie 2

Parallelweg en fietspad gecombineerd

In deze schets wordt de nieuwe weg vormgegeven zoals de overige delen van de parallelweg. Dit betekent dat de fietser en het landbouwverkeer van dezelfde weg gebruikmaken. Met markering wordt de plaats voor de fietser aangeduid. Voordeel is dat het huidige fietspad kan worden opgeheven en hier laag groen voor terug kan komen.

Waar moeten we volgens u rekening mee houden? Moet het huidige fietspad behouden blijven (situatie 1) of kunnen we dat samenvoegen met de parallelweg (situatie 2) zoals op de andere delen van de N217? Of heeft u andere aandachtspunten of tips? Laat het ons weten! Op deze pagina bekijkt u het plan, kunt u reageren en eventuele vragen stellen. Dat doet u via het reactieformulier hieronder.

Reactieformulier

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer informatie en contact

Op deze projectpagina vindt u op ieder moment de laatste stand van zaken rondom de ontwikkeling van de parallelweg Maasdam – ‘s-Gravendeel.

U kunt naast het reageren via bovenstaand formulier, indien gewenst ook contact opnemen met de projectleider van de parallelweg Maasdam – ‘s-Gravendeel. Neem dan contact op met Wendy Jacobs, projectleider van de gemeente, via e-mail wendy.jacobs@gemeentehw.nl of via telefoonnummer 14 0186 / 088 – 647 36 47.

Bedankt voor uw tijd!

Disclaimer: We hebben deze projectpagina met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat deze informatie altijd volledig, juist of compleet is. Afbeeldingen zijn bedoeld om een indruk te geven van hoe het eruit komt te zien. De gemeente is vrij om wijzigingen aan het getoonde door te voeren.