Spring naar content

Samen met grondeigenaar a.s.r. heeft Eneco het plan om ten westen van de Heinenoordtunnel langs de Oude Maas een zonnepark van ca. 20 hectare te ontwikkelen. Het zonnepark wekt jaarlijks ongeveer 27.550.000 kWh duurzame energie op en wordt in samenhang met het windpark Oude Maas ontwikkeld.

Wat is de laatste stand van zaken?

Veel inwoners van Heinenoord vulden diverse enquêtes in. Hieruit bleek dat er veel onduidelijkheden en zorgen zijn over het proces en de ontwikkeling van het zonnepark. We nemen deze geluiden serieus. Daarom is het project en daarmee de aanvraag voor de omgevingsvergunning gepauzeerd.

Wij willen eerst met de inwoners van Heinenoord nadenken over hoe we samen met hen het proces verder op kunnen pakken. Daarvoor gaan we de komende tijd in gesprek met inwoners en betrokkenen uit Heinenoord. We nemen daarvoor de tijd, want wij willen dit zorgvuldig doen.

Nieuwsbrief De Buitenzomerlanden

Voor alle ontwikkelingen die spelen in de polder De Buitenzomerlanden verspreiden wij een digitale nieuwsbrief. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een e-mail naar ondersteuningpro@gemeentehw.nl.

Heeft u geen internet? Meld u zich dan telefonisch aan via 088 – 647 25 34. U krijgt dan een papieren exemplaar toegezonden.

Eind 2018 stelde de gemeenteraad van gemeente Binnenmaas de visie “De Buitenzomerlanden – Opladen aan de Oude Maas” vast. Doel van deze visie is om de bijzondere getijdennatuur in het gebied toegankelijker te maken zodat je de natuur nog meer kunt beleven. Ook willen we de natuur waar mogelijk uitbreiden. De wens is te komen tot een natuurgebied in combinatie met een energielandschap, van bezoekerscentrum Klein Profijt in Oud-Beijerland tot Puttershoek. De uitbreiding van natuur wordt namelijk financieel mede mogelijk gemaakt door een zogenaamde ‘energieke tussentijd’. Dit zijn energieprojecten zoals het windpark die werken als verdienmodel en bijdragen aan de verbetering van de aanwezige natuur in het gebied. Projecten die in De Buitenzomerlanden plaatsvinden, moeten passen binnen de visie. Waar nodig passen we maatwerk toe.

Wilt u meer weten over de visie? Dan kunt u de samenvatting van de visie lezen.

Tijdens drie bijeenkomsten gaan wij in gesprek met elkaar over de inrichting van Zonnepark Heinenoord. Bij iedere bijeenkomst staat een andere vraag centraal. Gespreksleiders zorgen er voor dat alle deelnemers goed hun ideeën naar voren kunnen brengen.

Eerste bijeenkomst; maandag 27 september

Hoe ervaren wij het landschap en hoe kijken wij tegen de ontwikkelingen in het gebied aan?

Tweede bijeenkomst; maandag 11 oktober

Wat vinden wij belangrijk om te behouden en hoe kan dit terugkomen in de inrichting van het landschap?

Derde bijeenkomst; woensdag 27 oktober

Waar kunnen wij de onderdelen van het zonnepark plaatsen, zodat door het gebied fietsen of wandelen een fijne beleving blijft?

Uitnodiging voor de bijeenkomst

Op woensdagavond 7 juli organiseerden wij een digitale bijeenkomst voor alle inwoners van Heinenoord. Tijdens deze bijeenkomst informeerden wij de aanwezigen over de stand van zaken, maar ontvingen wij ook hun mening over een zonnepark op deze plek.

De bijeenkomst van 7 juli is de eerste stap die we met elkaar nemen om te kijken wat de mogelijkheden zijn. In september en oktober verwachten we meer bijeenkomsten te organiseren om met inwoners van Heinenoord in gesprek te gaan. Het doel is om te kijken of we samen een aantal voorwaarden en uitgangspunten kunnen opstellen die ervoor zorgen dat het zonnepark gerealiseerd kan worden op een manier, die aansluit bij de wensen en verwachtingen van inwoners. De uitkomsten van de bijeenkomsten betrekt de gemeente bij het nemen van een besluit over het vervolgproces.


Tijdens de bijeenkomst beantwoordden wij zoveel mogelijk vragen van de aanwezigen. De vragen en antwoorden vindt u hieronder.

Documenten

Neem dan contact op met de gemeentelijke projectleider Moniek Stapel-Filak. U kunt haar telefonisch bereiken via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 647 1421 of via e-mail moniek.stapel@gemeentehw.nl.