Spring naar content

Samen met grondeigenaar a.s.r. heeft Eneco het plan om ten westen van de Heinenoordtunnel langs de Oude Maas een zonnepark van ca. 20 hectare te ontwikkelen. Het zonnepark wekt jaarlijks ongeveer 27.550.000 kWh duurzame energie op en wordt in samenhang met het windpark Oude Maas ontwikkeld.

Wat is de laatste stand van zaken?

Uit een enquête en gesprekken met inwoners is gebleken dat er veel onduidelijkheden en zorgen zijn over het proces en de ontwikkeling van het zonnepark. We nemen deze geluiden serieus en pauzeren het project en daarmee de aanvraag voor de omgevingsvergunning.

Op 11 oktober vond de tweede inwonersbijeenkomst in Heinenoord plaats over de inrichting van het gebied boven het dorp Heinenoord. Tijdens de bijeenkomst hebben gemeente Hoeksche Waard en de initiatiefnemers van het zonnepark Eneco en a.s.r. vooral geluisterd naar de zorgen, wensen en ideeën van de ruim 50 aanwezige inwoners en belangengroepen als Buurt Bestuurt, Hoekschewaards Landschap, Vrienden van Heinenoord en Stichting Noordrand Open. Er zijn veel vragen gesteld. Met de inwoners is afgesproken dat de gemeente en de initiatiefnemers samen antwoord geven op de nog openstaande vragen. In de week van 1 november staat hier het verslag en de beantwoording van de vragen van de bijeenkomst van 11 oktober.

De derde bijeenkomst die op 27 oktober gepland stond, komt te vervallen. Dit is samen met de aanwezigen besloten. Zowel inwoners als gemeente willen meer tijd nemen om samen de vorm van het verdere proces te bepalen. De vragen moeten eerst beantwoord worden. Een kleiner gezelschap – bestaande uit inwoners en belangengroepen die op deze avond aanwezig waren – maakt samen met de gemeente een plan voor de volgende bijeenkomst: wat gaan we bespreken en hoe gaan we dat doen? Voor de werkgroep hebben zich 18 belanghebbenden aangemeld. De werkgroep komt op 30 november samen om een plan te maken voor de volgende bijeenkomst: wat gaan we bespreken en hoe gaan we dat doen? Het gaat dus om de vorm van het verdere proces. Inhoudelijk praten over wat de wensen en zorgen zijn over het gebied boven het dorp Heinenoord doen we niet. Dat is zo afgesproken op 11 oktober met de andere deelnemers. Aan het eind van deze avond op 30 november hopen we een locatie, datum en de inhoud van een nieuwe plenaire bijeenkomst te hebben bepaald. 

Nieuwsbrief De Buitenzomerlanden

Voor alle ontwikkelingen die spelen in de polder De Buitenzomerlanden verspreiden wij een digitale nieuwsbrief. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een e-mail naar ondersteuningpro@gemeentehw.nl.

Heeft u geen internet? Meld u zich dan telefonisch aan via 088 – 647 25 34. U krijgt dan een papieren exemplaar toegezonden.

Eind 2018 stelde de gemeenteraad van gemeente Binnenmaas de visie “De Buitenzomerlanden – Opladen aan de Oude Maas” vast. Doel van deze visie is om de bijzondere getijdennatuur in het gebied toegankelijker te maken zodat je de natuur nog meer kunt beleven. Ook willen we de natuur waar mogelijk uitbreiden. De wens is te komen tot een natuurgebied in combinatie met een energielandschap, van bezoekerscentrum Klein Profijt in Oud-Beijerland tot Puttershoek. De uitbreiding van natuur wordt namelijk financieel mede mogelijk gemaakt door een zogenaamde ‘energieke tussentijd’. Dit zijn energieprojecten zoals het windpark die werken als verdienmodel en bijdragen aan de verbetering van de aanwezige natuur in het gebied. Projecten die in De Buitenzomerlanden plaatsvinden, moeten passen binnen de visie. Waar nodig passen we maatwerk toe.

Wilt u meer weten over de visie? Dan kunt u de samenvatting van de visie lezen.

Op woensdagavond 7 juli organiseerden wij een digitale bijeenkomst voor alle inwoners van Heinenoord. Tijdens deze bijeenkomst informeerden wij de aanwezigen over de stand van zaken, maar ontvingen wij ook hun mening over een zonnepark op deze plek.

De bijeenkomst van 7 juli is de eerste stap die we met elkaar nemen om te kijken wat de mogelijkheden zijn. In september en oktober verwachten we meer bijeenkomsten te organiseren om met inwoners van Heinenoord in gesprek te gaan. Het doel is om te kijken of we samen een aantal voorwaarden en uitgangspunten kunnen opstellen die ervoor zorgen dat het zonnepark gerealiseerd kan worden op een manier, die aansluit bij de wensen en verwachtingen van inwoners. De uitkomsten van de bijeenkomsten betrekt de gemeente bij het nemen van een besluit over het vervolgproces.


Tijdens de bijeenkomst beantwoordden wij zoveel mogelijk vragen van de aanwezigen. De vragen en antwoorden vindt u hieronder.

Documenten

Neem dan contact op met de gemeentelijke projectleider Moniek Stapel-Filak. U kunt haar telefonisch bereiken via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 647 1421 of via e-mail moniek.stapel@gemeentehw.nl.