De voormalige Lidl in Oud-Beijerland krijgt mogelijk een nieuwe bestemming. De Lidl verhuisde eind december 2019 naar de wijk Poortwijk III in Oud-Beijerland. Het gebouw staat sindsdien leeg en is eigendom van BOwonen.

Waar ligt deze locatie?

De locatie ligt aan de Burgemeester de Vries Broekmanlaan 2 in Oud-Beijerland. Op onderstaande foto ziet u het voormalige Lidl-gebouw (rode kruisje).

Wat komt er?

De ontwikkelaar is sinds september 2020 met ons in overleg over een herbestemming van de locatie. Er ligt een voorlopig plan voor 2 kleinschalige appartementencomplexen met ruimte voor 38 appartementen, waaronder 10 appartementen in het goedkopere segment (tot € 200.000,-). De woningen zijn bedoeld voor starters, doorstromers en alleenstaanden. De gemeente wil dat iedereen in de Hoeksche Waard prettig kan (blijven) wonen en stimuleert initiatieven die een bijdrage leveren aan de vitaliteit van de dorpen en de ruimtelijke kwaliteit verbeteren. BOwonen houdt bij het ontwerpen van de appartementencomplexen rekening met de omgevingskwaliteit en de groene omgeving van de Oosterse Gorzen. De plannen van BOwonen passen daarnaast ook bij de ambities die opgenomen zijn in onze omgevingsvisie.

Het college van burgemeester en wethouders sprak de intentie uit om medewerking te verlenen aan de bouwplannen. In de plannen moet aandacht zijn voor parkeervoorzieningen en de stedenbouwkundige inpassing. Ook volgt er nog een participatie- en inspraakprocedure om omwonenden en andere belanghebbenden te betrekken bij de plannen. Als eerste stap in deze procedure organiseerden gemeente Hoeksche Waard en BoWonen op 19 april 2021 een digitale informatiebijeenkomst

Heeft u nog vragen over dit project? Neem dan contact op met de projectleidster van de gemeente Mariëlle de Gelder. U kunt haar bereiken via telefoonnummer 14 0186 of 088 647 14 14 of via e-mail marielle.degelder@gemeentehw.nl.