Het Oude Raadhuis in Oud-Beijerland, één van de mooiste en bekendste gebouwen in de Hoeksche Waard, is verbouwd. Het rijksmonument uit 1622 is na de werkzaamheden weer openbaar toegankelijk voor iedereen.

Waar ligt deze locatie?

Met de verhuizing van de bibliotheek naar het Oude Raadhuis komt de bibliotheek dichter en zichtbaarder bij de gebruiker en kan zo een betere invulling geven aan haar nieuwe rol die steeds meer verschuift van boeken uitleen naar ontmoeting, kennisdeling en ondersteuning. Samenwerking met de VVV zal zorgen voor optimalisering van het gebruik van het pand en de bezetting van het personeel. Dit zorgt er tegelijk voor dat beide voorzieningen ruimere openingstijden kunnen hebben en dat de voorzieningen dus beter toegankelijk zijn. Voor de gemeente sluit deze invulling aan bij de wens van het college om het Oude Raadhuis als historisch, gezichtsbepalend gebouw in stand te houden, met trouwfunctie en openbaar toegankelijk voor iedereen.

Wat komt er?

Met deze verbouwing is een doorbraak gerealiseerd tussen het Oude Raadhuis zelf en de voormalige bodewoningen die erachter liggen. Tegelijk is van de mogelijkheid gebruik gemaakt om een duurzaamheidsslag te maken. Het dak is geïsoleerd en het pand is gasloos gemaakt door de plaatsing van warmtepompen. Dit draagt bij aan de gemeentelijke ambitie om in 2040 een energie neutrale regio te zijn. Ook zorgt dit voor een toekomstbestendige invulling van dit beeldbepalende gebouw van Oud-Beijerland.

Met realisering van een eigentijdse uitbouw wordt de herbestemming anno 2022 onderstreept. Tegelijkertijd komt het tegemoet aan de behoefte van de bibliotheek aan extra ruimte. De uitbouw sluit goed aan bij de nieuwe rol en functie van de bibliotheek en de activiteiten die zij willen organiseren. De uitbouw zorgt er ook voor dat er van buiten naar binnen gekeken kan worden en mensen dus meer meekrijgen van het feit dat de bibliotheek er gevestigd is.

Inmiddels zijn de werkzaamheden afgerond en is de bibliotheek verhuisd naar deze mooie locatie.

Heeft u nog vragen over dit project of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de projectleider van de gemeente Henriette Vernes.  Zij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 36 47 of via e-mail henriette.vernes@gemeentehw.nl.