Het gebied tussen de Stougjesdijk en de N217 in Oud-Beijer­land is aangewezen als uitbreidingslocatie. Het is de bedoeling dat het gebied de komende jaren in de periode 2024-2039 ontwikkeld wordt naar een nieuw woon- en leefgebied met ongeveer 2500 woningen.

Wat komt er?

Het plan is om koop- en huurwoningen voor alle doelgroepen te bouwen, voor starters, gezinnen, jongeren en ouderen. Kijk voor meer informatie over de plannen voor dit gebied ook op de website Stougjeswijk. Daar kun je je ook abonneren op de nieuwsbrief.

Wat is de laatste stand van zaken?

Donderdag 14 september was er een goed bezochte inloopbijeenkomst. Veel mensen toonden interesse, gaven suggesties en kregen meer informatie over de plannen. Op woensdag 4 oktober is er een tweede inloopbijeenkomst om meer informatie te ontvangen over de thema’s waar de meeste vragen over zijn gesteld. Op de website Stougjeswijk vind je de informatiepanelen van de bijeenkomsten en de terugkoppeling.

In een tweede bijeenkomst op woensdag 4 oktober laten we u de opbrengst van de eerste bijeenkomst zien en hoe we deze input, waar mogelijk, meenemen in het ontwikkelingsplan. Ook vertellen we u meer over het voorstel voor het nieuwe bestemmingsplan, de bijhorende bestemmingsplanprocedure en het vervolgproces.

"*" geeft vereiste velden aan

Welk tijdsblok heeft uw voorkeur?*
Mogen wij u op het hierboven ingevulde e-mailadres informeren over de laatste ontwikkelingen omtrent het woningbouwproject Stougjesdijk in Oud-Beijerland?*
Door op versturen te klikken, geeft u toestemming aan de gemeente om uw reactie te verwerken. En indien nodig contact met u op te nemen over uw reactie. Bent u benieuwd hoe wij met uw gegevens omgaan? Lees dan onze privacyverklaring (link opent in nieuw venster).
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Donderdag 14 september was er een goed bezochte inloopbijeenkomst. Veel mensen toonden interesse, gaven suggesties en kregen meer informatie over de plannen. Op woensdag 4 oktober is er een tweede inloopbijeenkomst om meer informatie te ontvangen over de thema’s waar de meeste vragen over zijn gesteld. Op de website Stougjeswijk vind je de informatiepanelen van de bijeenkomsten en de terugkoppeling.

De gebiedsvisie en de hoofdlijnenovereenkomst vormen de opmaat naar het verdere vervolg: een stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitsplan, anterieure overeenkomst en bestemmingsplan. Tijdens een informatiebijeenkomst op 20 november 2018 is de directe omgeving geïnformeerd over de plannen en was er ruimte om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Opmerkingen, tips en ideeën die hieruit naar voren kwamen, worden meegenomen in de verdere planontwikkeling. Ook is afgesproken dat er een klankbordgroep wordt gevormd die een raadplegende rol gaat vervullen bij de verdere planvorming.

De verdere ontwikkeling van Stougjesdijk-Oost staat nog aan het begin. In december 2018 werd de gebiedsvisie vastgesteld door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Oud-Beijerland. Ook tekenden de betrokken marktpartijen (BPD Ontwikkeling, AM, Syntrus Achmea, Roosdom Tijhuis, Ballast Nedam, Van der Vorm Vastgoed en Adriaan van Erk) en de gemeente een hoofdlijnenakkoord. Hierin is opgenomen dat de betrokken partijen de komende periode verder aan de slag gaan met de ontwikkeling van Stougjesdijk-Oost. De gemeente stelt hoge eisen aan de ontwikkeling van Stougjesdijk-Oost. Hierbij kun je denken aan het percentage betaalbare woningen, klimaatadaptatie, levensloopbestendigheid en duurzaamheid. Om de ontwikkeling financieel mogelijk te maken heeft het college verschillende subsidieaanvragen ingediend onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad.

Op 1 november 2022 is de raad bijgepraat en stonden diverse stukken op de agenda van de beeldvormende gemeenteraadsvergadering. Tijdens deze avond hield de projectleider een presentatie. Raadsleden werden geïnformeerd over het gevolgde proces en de stand van zaken. Bekijk en beluister de presentatie hier. Of via deze link (bij agendapunt 7).

Via deze website houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen. Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met de projectleider van de gemeente Henk Groeneveld. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 36 47 of via e-mail henk.groeneveld@gemeentehw.nl.