Aardappelhandel Kruijthof bevindt zich aan één van de hoofdwegen waar je Strijen binnen komt. Veel mensen rijden er voorbij, gewend aan de uitstraling van het kruispunt met de Trambaan en de Oud-Bonaventurasedijk. Toen het verzoek bij de gemeente binnen kwam om de locatie te herbestemmen naar woningbouw, leek dat een mooie kans om de entree van Strijen een betere kwaliteit te geven.

Wat komt er?

Architect Mark van den Berk heeft een gebouw ontworpen, waarbij hij ingespeeld heeft op de omgeving. “Het gebouw bestaat uit drie delen. Een kopgebouw, wat meer transparant is en een antwoord vormt als entree van Strijen; een soort baken. Een middendeel, als antwoord op de woningbouw die daar gelegen is en een staart wat zich meer opent naar het landschap. En verder ligt het plan helemaal omzoomd in een groene zoom met parkeergelegenheid op eigen terrein.” Het gebouw biedt ruimte aan ongeveer 23 appartementen van wisselende afmetingen en prijsklassen.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Oud Bonaventurasedijk 26 Strijen’ en alle bijlagen liggen met ingang van donderdag 10 maart 2022 tot en met woensdag 20 april 2022 ter inzage. U kunt de stukken bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl (onder plannummer: NL.IMRO.1963.BPOudBond26STR21-ON01. Wilt u de stukken in het gemeentehuis inzien? Maak dan een afspraak met Arianne Rotscheid, bereikbaar via telefoonnummer 088 – 647 1228.   

Iedereen kan een zienswijze (bij voorkeur schriftelijk) indienen tijdens de periode dat de stukken ter inzage liggen. Het indienen van een zienswijze per e-mail is niet mogelijk.   

Uw zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan kunt u richten aan:  

  • Gemeenteraad van de gemeente Hoeksche Waard  
  • Postbus 2003  
  • 3260 EA Oud-Beijerland  
  • onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Oud Bonaventurasedijk 26 Strijen’.  

Dit woonproject is gestart toen het dorp Strijen nog gemeente Strijen was. Voor de herindeling dus. P. & G. Hooghwerff heeft het project overgenomen en gaat het gebouw ontwikkelen. Berk / Tjonck Architects heeft het ontwerp gemaakt. Het streven is om de woningen in 2023 op te leveren. 

Geïnteresseerden voor de verkoop van de woningen kunnen zich aanmelden bij de makelaardij De Jong in Oud-Beijerland of Puttershoek.

Heeft u nog vragen over dit project of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de projectleider van de gemeente Henriette Vernes. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 36 47 of via e-mail henriette.vernes@gemeentehw.nl.

Heeft u vragen over het bestemmingsplan of de procedure? Neem dan contact op met Arianne Rotscheid, bereikbaar via telefoonnummer 088 – 647 1228 of via e-mail arianne.rotscheid@gemeentehw.nl.