In de visie de Buitenzomerlanden staat een locatie aangewezen voor de ontwikkeling van een zonnepark. In 2020 diende Eneco een aanvraag in voor het realiseren van het zonnepark van 20 hectare. De aanvraag is eind 2021 ingetrokken. Samen met inwoners en de grondeigenaar is besloten dat er een andere aanpak gewenst is dan tot nu toe. Afgesproken is om samen met een aantal inwoners een plan te maken voor het vervolg van het proces om te komen tot een gewenste inrichting van het gebied boven Heinenoord.

Eneco trekt de vergunning van het zonnepark in

Eneco heeft de huidige vergunningsaanvraag voor een zonnepark ingetrokken. Het bedrijf blijft actief in het gebied met op dit moment de bouw van Windpark Oude Maas en de natuurcompensatie voor dit project.

Participatieproces inrichting gebied boven Heinenoord

Voor we beslissingen – welke dan ook – kunnen nemen over het gebied, moet eerst bekend zijn wat er allemaal speelt. Pas wanneer we echt alles in beeld hebben, kunnen we kijken wat er mogelijk is. Wellicht is de uitkomst dat we concluderen dat er beter niets kan gebeuren. Maar mogelijk komen we er samen achter dat er mooie verbeteringen mogelijk zijn als we met elkaar in gesprek zijn.

Voor het participatieproces is er een werkgroep opgericht

Om te komen tot een gewenste inrichting van het gebied boven Heinenoord is er een werkgroep opgericht. Wilt u weten wie er in de werkgroep zitten? kijk dan onderaan deze pagina. Ook de verslagen van de werkgroep zijn op onze website te vinden.

Een voorbeeld hoe het ook kan

Er zijn voorbeelden in het land waarbij inwoners de regie hebben genomen om tot betere plannen te komen. Dat gunnen we u en alle betrokken partijen. Bekijk hier een kort filmpje dat hierover gaat.

Nieuwsbrief De Buitenzomerlanden

Voor alle ontwikkelingen die spelen in de polder De Buitenzomerlanden verspreiden wij een digitale nieuwsbrief. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een e-mail naar ondersteuningpro@gemeentehw.nl.

Heeft u geen internet? Meld u zich dan telefonisch aan via 088 – 647 18 04. U krijgt dan een papieren exemplaar toegezonden.

Heeft u nog vragen over het proces?

Neemt u dan gerust contact op. U kunt hiervoor projectleider Moniek Stapel benaderen.

Moniek Stapel
088 – 647 1421
moniek.stapel@gemeentehw.nl

Op dinsdag 29 maart en woensdag 20 april 2022 kwam de werkgroep weer bijeen. De volgende vraag stond centraal: Hoe betrekken wij de inwoners van Heinenoord zo goed mogelijk in dit proces en hoe zorgen wij ervoor dat iedereen zijn mening kan geven?

Gewenste aanpak participatieproces

De werkgroep werkt met elkaar aan een gewenste aanpak voor het participatieproces voor de inrichting van het gebied boven Heinenoord. In de werkgroep hebben wij gemerkt dat inhoud en proces niet volledig van elkaar te scheiden zijn. De afspraak is dat de werkgroep besluiten neemt over het proces. De besluiten over de inhoud leggen wij eerst voor aan de inwoners van Heinenoord.

De werkgroep wil op korte termijn alle inwoners van 16 jaar en ouder uitnodigen om hun mening te geven over de inrichting van het gebied de Buitenzomerlanden. Dat gaan we doen met een waardenonderzoek (vergelijkbaar met een volksraadpleging). In het waardenonderzoek kunt u aangeven wat u belangrijk vindt voor en in het gebied boven Heinenoord. Om dit op een deskundige en goede manier te doen, is de hulp ingeroepen van het onderzoeksbureau Motivaction. Motivaction is een onafhankelijk en gecertificeerd bureau waardoor de kwaliteit en de anonimiteit van u als deelnemer is gewaarborgd.

De uitkomst van het waardenonderzoek wordt door grondeigenaar a.s.r. en ontwikkelaar REF in afstemming met de werkgroep gebruikt om verschillende scenario’s voor het gebied uit te werken. Met een scenario bedoelen we een inrichtingsschets van hoe het gebied eruit kan zien. Vervolgens toetst a.s.r. of deze scenario’s financieel haalbaar zijn. De gemeente kijkt ook mee op de haalbaarheid van de scenario’s. De uiteindelijke scenario’s voor het gebied worden in afstemming met de werkgroep aan de inwoners van Heinenoord gepresenteerd. Het doel is dan om met elkaar te komen tot een gewenst scenario voor het gebied.

In juni ontvangen inwoners uit Heinenoord een brief met een link naar het waardenonderzoek

Bureau Motivaction werkt in afstemming met de werkgroep het waardenonderzoek uit. Zodra de datum bekend is waarop we de vragenlijst voor het waardenonderzoek gaan uitzetten, delen we dat in deze nieuwsbrief. Inwoners die niet de mogelijkheid hebben om de vragenlijst digitaal in te vullen, kunnen telefonisch contact opnemen met het onderzoeksbureau.

Eind 2018 stelde de gemeenteraad van gemeente Binnenmaas de visie “De Buitenzomerlanden – Opladen aan de Oude Maas” vast. Doel van deze visie is om de bijzondere getijdennatuur in het gebied toegankelijker te maken zodat je de natuur nog meer kunt beleven. Ook willen we de natuur waar mogelijk uitbreiden. De wens is te komen tot een natuurgebied in combinatie met een energielandschap, van bezoekerscentrum Klein Profijt in Oud-Beijerland tot Puttershoek. De uitbreiding van natuur wordt namelijk financieel mede mogelijk gemaakt door een zogenaamde ‘energieke tussentijd’. Dit zijn energieprojecten zoals het windpark die werken als verdienmodel en bijdragen aan de verbetering van de aanwezige natuur in het gebied. Projecten die in De Buitenzomerlanden plaatsvinden, moeten passen binnen de visie. Waar nodig passen we maatwerk toe.

Wilt u meer weten over de visie? Dan kunt u de samenvatting van de visie lezen.

De werkgroep bestaat uit inwoners uit Heinenoord, Hoekschewaards Landschap, Hoeksche Waard Duurzaam, grondeigenaar a.s.r., ontwikkelaar Renewable Energy en gemeente. De werkgroep werkt met elkaar aan een gewenste aanpak voor het participatieproces voor de inrichting van het gebied boven Heinenoord. Van de werkgroep vergaderingen worden verslagen gemaakt die u kunt lezen op onze website.

De namen van de werkgroep:

 • Sjaak Bos (inwoner Heinenoord)
 • Niels van Pelt (inwoner Heinenoord)
 • Piet Zijlstra (Vrienden van Heinenoord)
 • Ben Smit (Vrienden van Heinenoord)
 • Arjo van Dijk (Inwoner van Heinenoord)
 • Harry van Es (Stichting Noordrand Open)
 • Leone Leeuwenburg (Buurt Bestuurt)
 • Marcel van Rooyen (Vrienden van Heinenoord)
 • Nelleke van Buren (inwoner Heinenoord)
 • Raymond Gennissen (grondeigenaar, ASR)
 • Piet Jansen (HoekscheWaardDuurzaam)
 • Sjoerd Reinstra (Hoekschewaards Landschap)
 • Ronald Kloet (ontwikkelaar, Renewable Energy)
 • Moniek Stapel (projectleider gemeente Hoeksche Waard)

Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeentelijke projectleider Moniek Stapel-Filak. U kunt haar telefonisch bereiken via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 647 1421 of via e-mail moniek.stapel@gemeentehw.nl.