Spring naar content

Het Spui

Wat komt er?

De woningbouwlocatie aan het Spui is deels zichtbaar achter de hekken. Het is een voormalige schoollocatie, waarvan het grootste gedeelte al is gesloopt. Er komen 10 grondgebonden seniorenwoningen en drie half vrijstaande woningen. Het plan is in nauwe samenwerking met de omgeving tot stand gekomen. De doelgroep en omwonenden zijn steeds goed betrokken. De projectleider vak het project wordt vaak gebeld door mensen die behoefte hebben aan een woning voor henzelf of hun ouders. Dat geeft de noodzaak goed weer om flink door te blijven bouwen.

Wat is de laatste stand van zaken?

De omgevingsvergunning is verstrekt. De woningen zijn verkocht. De sloop is gereed en de oplevering van de woningen staat gepland voor 2022. Verwachting is dat dat goed gehaald kan worden.

Contact

Heeft u nog vragen over dit project? Neem dan contact op met de projectleider van de gemeente Michel Koorn. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 38 04 of via e-mail michel.koorn@gemeentehw.nl.

Documenten