De huisartsen van medisch centrum Metrum in de Poortwijk te Oud-Beijerland willen al heel lang een gezondheidscentrum ontwikkelen omdat ze ruimte tekortkomen. Een centrum met ruimte voor de huisartsen maar met name ook met ruimte voor andere zorgverleners in de eerste lijn. Samenwerken met elkaar op één locatie maakt de eerstelijnszorg kwalitatief beter en het zorgt voor een goede bereikbaarheid voor iedereen. De huisartsen willen graag een gezondheidscentrum op de locatie Gemeentewerf Oud-Beijerland aan de Prinses Irenestraat 6 realiseren. 

Wat zijn de plannen?

Het realiseren van een gezondheidscentrum waar verschillende disciplines kunnen samenwerken. Denk aan onder meer een apotheek, fysiotherapie, podotherapie, optometrie, laboratorium met röntgen- en echofaciliteiten, thuiszorg, logopedie, geestelijke gezondheidszorg en diëtiek. Door intensieve onderlinge samenwerking willen de artsen de service naar de patiënten vergroten en verbeteren, zodat de afspraken en oplossingen zoveel mogelijk aansluitend aan elkaar kunnen plaatsvinden. Het levert een betere kwaliteit van de zorg op en de zorg is meer op patiënten gericht. Zo hopen ze dat ook de eerstelijnszorg in Oud-Beijerland toekomstbestendig is.

Op 17 juli 2020 sloot de gemeente een intentieovereenkomst met de huisartsen om de herontwikkeling van het plangebied tot gezondheidscentrum met woningbouw te onderzoeken.

In de intentieovereenkomst staan afspraken over de uitgangspunten waar de plannen aan moeten voldoen. Denk aan duurzaamheid, woonkeur en parkeren. Verder moet er aandacht zijn voor een goede ruimtelijke kwaliteit en inpassing.  Om de ontwikkeling mogelijk te maken moet er een planologische procedure doorlopen worden.

De ontwikkelaar heeft tijdens een informatiebijeenkomst op 21 februari 2022 de eerste gesprekken gevoerd met direct omwonenden. De artsen gaan samen met de architecten bekijken of er mogelijkheden zijn om de opmerkingen en vragen van deze avond te verwerken in de plannen.

De plannen zijn vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Helaas is gebleken dat de gepresenteerde plannen niet haalbaar zijn op de locatie. Er komt alleen een gezondheidscentrum.

Op dinsdag 10 oktober 2023 vindt er tussen 19.30-20.30 uur een inloopavond plaats in medisch centrum Metrum aan de Debussyring 102 in Oud-Beijerland over de plannen voor het nieuwe gezondheidscentrum in Oud-Beijerland. Tijdens deze inloopavond geven huisartsen en de gemeente een toelichting op de plannen en de te volgen bestemmingsplanprocedure. U kunt de stedenbouwkundige studie en de planning bekijken en u kunt vragen stellen. 

Wilt u meer informatie over het gezondheidscentrum? Zodra er meer informatie bekend is, vindt u dit op deze pagina en op de website van de huisartsen. U kunt ook contact opnemen met huisarts Jan van Nieuwaal. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 0186-617999 of via e-mail vannieuwaal@metrum.info.

Heeft u nog vragen over het project? Neem dan contact op met de projectleider van de gemeente Henriette Vernes. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 36 47 of via e-mail henriette.vernes@gemeentehw.nl.

Heeft u vragen over de planologische procedure? Neem dan contact op met Roxanne Muller van Team Omgeving. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 11 19 of via e-mail roxanne.muller@gemeentehw.nl