Spring naar content

Omgevingsvisie Hoeksche Waard

Dynamiek door de eeuwen heen is kenmerkend voor de Hoeksche Waard. Door gestaag en steeds weer in te spelen op veranderingen, is het eiland geworden tot wat het nu is. Verandering is onderdeel van een levend landschap en van een vitale samenleving. Zoals bewoners van de Hoeksche Waard van oudsher het eiland hebben gevormd, zo zal dat ook in de toekomst nodig blijven: om in te kunnen spelen op de maatschappelijke vraagstukken die de komende jaren op ons afkomen én om de Hoeksche Waard nòg mooier en beter te maken. Samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke partijen en andere belanghebbenden hebben wij hiervoor een Omgevingsvisie Hoeksche Waard opgesteld. Het resultaat van onze gezamenlijke inspanningen kunt u lezen in Kom Waardmaken (Omgevingsvisie Hoeksche Waard – december 2019).

Meer informatie over het proces kunt u teruglezen op de website Waardmakers. De gemeenteraad Hoeksche Waard stelde de Omgevingsvisie Hoeksche Waard op 17 december 2019 vast.

Omgevingswet

De omgevingsvisie is een nieuw instrument uit de Omgevingswet. Deze nieuwe wet, die in 2022 in werking treedt, brengt  wetten en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water bij elkaar. De bedoeling is dat er minder regels komen, zodat het overzichtelijker wordt voor burgers. Verder is de wet bedoeld om meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk mogelijk te maken.

W. van Vlietstraat 6, Oud-Beijerland
Nu gesloten