Spring naar content

Bouwregels en vergunning

Als u wilt bouwen gelden er verschillende regels. Het belangrijkste is om te controleren of u een vergunning nodig heeft. Deze vergunning heet ‘omgevingsvergunning’. Als blijkt dat u een omgevingsvergunning nodig heeft, dan kunt u deze aanvragen. Uw aanvraag wordt dan door de gemeente aan de bouwregels getoetst.

Ja. Als u een bouwplan heeft en twijfelt of u deze mag uitvoeren, dan kunt u dit eerst aan ons voorleggen voordat u een aanvraag indient. Zo kunt u kosten voor eventuele wijzigingen van uw plan besparen en uw aanvraag kan dan sneller worden behandeld. Als u dit wilt vraagt u via het Omgevingsloket een ‘vooroverleg’ aan. De gemeente kijkt dan met u mee naar de haalbaarheid van uw conceptplan. Wij toetsen uw aanvraag dan aan de regels van het bestemmingsplan en de regels voor welstand.

Wij beoordelen of u een vergunning kan worden verleend. U ontvangt hierover doorgaans binnen 8 weken bericht. Wij kunnen deze periode eenmalig verlengen met 6 weken. Wij berichten u dan tijdig over deze verlenging. Ook kunnen wij bepaalde voorschriften verbinden aan de vergunning. Aan deze voorschriften moet u zich houden. De belangrijkste regels waaraan uw aanvraag wordt getoetst zijn:

  • De bouwverordening (regels voor bodemonderzoek en welstand);
  • Het Bouwbesluit (technische regels);
  • Het bestemmingsplan (locatie specifieke regels over bijvoorbeeld toegestane bouwwerken, bouwhoogte en bouwvolume);
  • Welstand (regels voor het uiterlijk van het bouwwerk zoals kleur en materiaal gebruik).

De behandeling van een omgevingsvergunning is niet gratis. De bouwkosten bepalen hoeveel leges u moet betalen. In onze legesverordening kunt u nakijken hoeveel leges in rekening worden gebracht.