Nieuw fietspad door polder het Oudeland van Strijen

Iedere dag fietsen er gemiddeld 200 scholieren vanaf Strijen naar de middelbare scholen in Klaaswaal en Oud-Beijerland. Zij gaan vaak over smalle dijken. Voor hen is het belangrijk dat er een veilige fietsroute is. Daarom willen wij een vrijliggend fietspad realiseren tussen Strijen en Oud-Beijerland. Dan hoeven fietsers de weg niet te delen met het drukke auto- en vrachtverkeer.

Om het landschap zo min mogelijk aan te passen, willen wij de bestaande inspectiewegen met elkaar verbinden. Op die manier ontstaat er een fietsroute vanaf de Bovenweg tot aan het bestaande fietspad van de Hoekseweg in Strijen. Deze fietsroute is bijna 5 km lang.

Bij oversteekpunten komen snelheidsverlagende drempels voor gemotoriseerd verkeer en krijgt de fietser voorrang. Op deze manier zorgen wij voor de veiligheid van onze scholieren en andere fietsers.

Op donderdag 13 oktober 2022 bent u van harte welkom op de inloopavond. Tijdens deze inloopavond krijgt u van ons een toelichting over het project en het tot stand komen van het tracé. U kunt uw vragen stellen over het fietspad, de bestemmingsplanwijziging en de vervolgprocedures. Ook krijgt u van ons een doorkijk van de overige fietsprojecten waar gemeente Hoeksche Waard mee bezig is. Tot slot dagen wij u uit op onze fiets te stappen en een gedeelte van het tracé in een 360º wereld te fietsen!

De avond is van 19.30 uur tot 21.00 uur in Dorpshuis Streona, Stockholmplein 6 in Strijen.

Gemeente Hoeksche Waard vindt het belangrijk dat er veilige fietspaden zijn in de Hoeksche Waard. Daarom investeren wij in goede fietsverbindingen tussen de dorpen. Eén van deze verbindingen is de route van Strijen naar Westmaas richting Oud-Beijerland. Hiervoor werken we samen met de provincie Zuid-Holland.

Voor vragen over het project kunt u terecht bij Lennard Herweijer, bereikbaar via telefoonnummer 140186 of via e-mail lennard.herweijer@gemeentehw.nl.

Om een betere indicatie te krijgen over het fietspad kunt u een animatievideo kijken op YouTube

Wil je weten waar het fietspad komt te liggen? Kijk dan hier op de kaart.