Hoeksche Waard Noordrand

Hoeksche Waardenmakerij staat voor een nieuwe, creatieve manier van gebiedsontwikkeling. Het is een project waarin overheden, maatschappelijke organisaties en ondernemers samenwerken aan gebiedsontwikkeling. In 2013 en 2014 is het pilotproject ‘Hoeksche Waardenmakerij aan de zuidrand van de delta uitgevoerd. Hoeksche Waardenmakerij geldt inmiddels voor het hele eiland. In 2015 en 2016 is gewerkt aan waardenketens voor de noordrand van de Hoeksche Waard.

Om de individuele initiatieven nog kansrijker te maken, werden deze gebundeld in drie waardenketens. Deze ketens spreken tot de verbeelding en bieden door samenwerking meerwaarde aan de individuele initiatieven.

Een ‘waardenketen’ is in de Hoeksche Waardenmakerij een samenhangende groep initiatieven die elkaar onderling versterkt en die in stappen in de tijd waarde toevoegt. Dat kunnen commerciële initiatieven zijn, maar ook maatschappelijke. In een waardenketen worden producten, klanten en personeel uitgewisseld en maken de afzonderlijke producten van ondernemende mensen een gezamenlijk product. Dat kan bijvoorbeeld een toeristisch arrangement zijn, een voorzieningenpalet of een assortiment streekproducten.

Elke waardenketen kent een eigen klant- of doelgroep, heeft een eigen verhaallijn en motief en vraagt om eigen condities voor (verdere) realisatie.

Om de individuele initiatieven nog kansrijker te maken, werden deze gebundeld in drie waardenketens. Deze ketens spreken tot de verbeelding en bieden door samenwerking meerwaarde aan de individuele initiatieven.

Een ‘waardenketen’ is in de Hoeksche Waardenmakerij een samenhangende groep initiatieven die elkaar onderling versterkt en die in stappen in de tijd waarde toevoegt. Dat kunnen commerciële initiatieven zijn, maar ook maatschappelijke. In een waardenketen worden producten, klanten en personeel uitgewisseld en maken de afzonderlijke producten van ondernemende mensen een gezamenlijk product. Dat kan bijvoorbeeld een toeristisch arrangement zijn, een voorzieningenpalet of een assortiment streekproducten.

Elke waardenketen kent een eigen klant- of doelgroep, heeft een eigen verhaallijn en motief en vraagt om eigen condities voor (verdere) realisatie.

Waardenketens in de noordrand

Hoeksche Waardenmakerij is een bepaalde manier van werken. Die gaat door: initiatiefnemers kunnen zich blijven melden en aansluiten bij de bestaande waardenketens of ze vormen nieuwe waardenketens. Ga voor uitgebreide informatie over Hoeksche Waardenmakerij naar de website van Hoeksche Waardenmakerij.