Waterstofnetwerk Zuidwest-Nederland

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en netwerkbedrijf Hynetwork Services willen een landelijk waterstofnetwerk ontwikkelen. Onderdeel hiervan is het plan voor de aanleg van een ondergronds waterstofnetwerk in Zuidwest-Nederland. Een deel hiervan loopt mogelijk door de Hoeksche Waard. Het project is gestart met het ter inzage leggen van het ‘Voornemen en voorstel voor Participatie’. Hierin staat wat het plan voor het ondergrondse waterstofnetwerk inhoudt en hoe de omgeving wordt betrokken.

Het aan te leggen landelijke netwerk voor CO₂-vrije waterstof verbindt 5 industriële gebieden met elkaar, met waterstofopslaglocaties, -invoerlocaties en het buitenland. Met de komst van het netwerk kan de industrie waterstof gebruiken als duurzame brandstof en hun CO₂-uitstoot sterk verminderen. Bij de verbranding van waterstof (gemaakt met duurzame elektriciteit) komt namelijk alleen water vrij en geen schadelijke stoffen. De aanleg van het netwerk is ook goed voor (het behoud van) de werkgelegenheid in de gebieden waaronder Rotterdam-Rijnmond.

Hynetwork Services, een 100%-dochteronderneming van Gasunie, legt het waterstofnetwerk aan. Het doel is dat het netwerk in 2030 helemaal klaar is. Het ministerie van EZK regelt de vergunningen voor de aanleg van dit netwerk. Van vrijdag 31 maart tot en met donderdag 11 mei 2023 is het ‘Voornemen en voorstel voor Participatie’ in te zien en kan erop worden gereageerd. In het ‘Voornemen’ staat wat het project inhoudt en welke stappen er worden gezet om tot een besluit te komen. In het ‘voorstel voor Participatie’ staat hoe de omgeving wordt betrokken bij het project.

Om inwoners, (maatschappelijke) organisaties en ondernemers te informeren over het plan organiseerde het ministerie van EZK en Hynetwork Services een online informatieavond en 4 inloopbijeenkomsten op verschillende plekken. Een van de inloopbijeenkomsten vond op 13 april plaats in Dorpshuis Streona in Strijen. Geïnteresseerden konden gewoon binnenlopen om zich te informeren, vragen te stellen of te reageren op het plan voor een waterstofnetwerk in Zuidwest-Nederland.
Op 11 april was er een online informatieavond. Deze informatieavond is terug te kijken via de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Vanuit het ministerie van EZK lopen (starten) op dit moment 4 projecten voor nieuwe hoogspanningsverbindingen en buisleidingen die mogelijk voor een deel door de Hoeksche Waard gaan lopen. Tijdens de inloopavond over het waterstofnetwerk Zuidwest-Nederland bij Dorpshuis Streona was er ook informatie over de andere projecten aanwezig en konden er vragen gesteld worden. De andere projecten zijn: Verkenning nieuwe hoogspanningsverbinding – 380 kV (bovengrondse hoogspanningsverbinding), Net op zee – Nederwiek 3 (ondergrondse hoogspanningsverbinding) en Delta Rhine Corridor (start binnenkort – groep buisleidingen voor ondergronds transport van stoffen).  Naast deze projecten loopt er ook een Programma Verbindingen Aanlanding Wind op Zee – (VAWOZ) 2031-2040. Hierin wordt de aankomende 2 jaar onderzocht hoe de energie van nog te bouwen windparken op zee het beste aan land kan worden gebracht.

Meer informatie over de (online) informatiebijeenkomsten, de stappen in het proces en hoe gereageerd kan worden op het plan voor een waterstofnetwerk Zuidwest-Nederland staan op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Meer informatie over het project zelf staat op de website van Hynetwork Services.

Meer informatie over de andere projecten en het programma vindt u ook op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland:

De overgang naar het gebruik van duurzame energie is belangrijk voor de toekomst van Nederland. Alleen zo zorgen we dat ook in de toekomst stroom uit onze stopcontacten blijft komen. We stoten minder CO₂ uit en Nederland blijft leefbaar voor generaties na ons. En we zorgen dat onze economie zich kan blijven ontwikkelen. Om duurzame energie te vervoeren zijn ook aanpassingen noodzakelijk in ons huidige energiesysteem. Gemeente Hoeksche Waard is net als verschillende andere gemeenten en regio’s in Nederland een belangrijke schakel in het nieuwe energiesysteem. Vanwege de centrale ligging tussen de haven van Rotterdam, (toekomstige) windparken op zee, hoogspanningsstations en industriegebieden meer landinwaarts zoals Moerdijk, krijgt de Hoeksche Waard in de komende jaren te maken met verschillende landelijke projecten voor het vernieuwen van het energiesysteem. Deze projecten worden gecoördineerd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Vanuit deze projecten is het mogelijk dat nieuwe (bovengrondse) hoogspanningsverbindingen en ondergrondse buisleidingen door een deel van de Hoeksche Waard gaan lopen. Of dat al bestaande netwerken worden uitgebreid.

Gemeente Hoeksche Waard volgt de ontwikkelingen binnen de verschillende landelijke projecten voor het vernieuwen van het energiesysteem nauwlettend. We kijken wat de belangen en mogelijke gevolgen zijn voor de Hoeksche Waard, het landschap en de plannen die de Hoeksche Waard zelf heeft. Deze brengen we onder de aandacht van EZK en betrokken netwerkbedrijven tijdens gesprekken en door te reageren op (formele) stukken. En we benadrukken dat het belangrijk is dat projecten in samenhang worden opgepakt, waarbij onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties goed worden betrokken en geïnformeerd. Voor alle projecten geldt dat de gemeente geen besluitvormende rol heeft.