Energiebesparing bedrijventerreinen

Gemeente Hoeksche Waard en provincie Zuid-Holland werken samen met Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Stedin en Energieke Regio Hoeksche Waard aan een bedrijventerreinenaanpak gericht op energiebesparing in de Hoeksche Waard. De aanpak richt zich in eerste instantie op 3 bedrijventerreinen: Klaaswaal (Industrieweg), Mijlpolder in ‘s-Gravendeel en De Hoogerwerf in Oud-Beijerland.

De aanpak vormt de basis voor een werkwijze, die vervolgens ook voor andere bedrijventerreinen in de Hoeksche Waard kan worden ingezet.

De aanpak start op de 3 bedrijventerreinen (Klaaswaal, Mijlpolder ‘s-Gravendeel en De Hoogerwerf Oud-Beijerland), omdat uit een door TNO ontwikkelde Energie Potentieel Scan blijkt dat er daar veel mogelijkheden zijn om energie te besparen. Ook is hier voldoende ruimte om zonne-energie op te wekken op de bedrijfsdaken en terug te leveren aan het elektriciteitsnet. Dit laatste is niet altijd vanzelfsprekend.

Stichting Energieke Regio, een onafhankelijk adviseur voor bedrijven die willen verduurzamen, heeft per bedrijventerrein een Energie Potentieel Scan uitgevoerd. Hieruit blijkt dat bij veruit de meeste bedrijven op deze terreinen weinig energie gebruikt wordt voor de productieprocessen. De meeste energie wordt gebruikt om de gebouwen te verwarmen, te ventileren en te verlichten. Dit maakt energiebesparing iets gemakkelijker.

Alle bedrijven kunnen op basis van de berekende mogelijkheden samen energieneutraal worden en zelfs opgewekte energie aan de omgeving gaan leveren. De gemiddelde terugverdientijd van al die maatregelen samen is korter dan 10 jaar. Dat maakt het financieel ook interessant voor deze ondernemers.

Ondernemers op deze bedrijventerreinen krijgen een gratis energiescan aangeboden. Stichting Energieke Regio voert de scans uit. Er worden 30 gratis energiescans aangeboden.

De energiescan laat met slimme software per gebouw zien wat er mogelijk is. Zo krijgen ondernemers een beeld van wat hun mogelijkheden zijn voor energiebesparing en -opwekking, welke investeringen daarvoor nodig zijn en wat dat opbrengt. Zij krijgen een duidelijk stappenplan in handen waarmee ondernemers zelf bepalen welke vervolgstappen zij zetten.

Bent u gevestigd op 1 van de 3 genoemde bedrijventerreinen? En nieuwsgierig welke verduurzamingskansen er voor uw bedrijfspand zijn? Meld u dan aan voor 1 van de 30 gratis energiescans op de website van Energie Regio

De onafhankelijke adviseurs van Stichting Energieke Regio voeren de energiescans uit. Wilt u vervolgens graag ondersteuning bij het uitvoeren van de vervolgstappen voor energiebesparing en energieopwekking? Dan kunnen de adviseurs hier ook een rol in spelen.

Bent u niet gevestigd op 1 van deze 3 bedrijventerreinen? Ook dan kunt u terecht voor advies en ondersteuning bij Energieke Regio Hoeksche Waard. Neem gerust eens vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te verkennen via de webpagina contact.

De bedrijventerreinenaanpak energiebesparing is 1 van de acties uit het uitvoeringsprogramma ‘Hoeksche Waard richting energieneutraal’. In dit uitvoeringsprogramma staan de acties genoemd om toe te werken naar een energieneutrale Hoeksche Waard in 2040.

Energieneutraal betekent dat alle energie die in de Hoeksche Waard gebruikt wordt, duurzaam en lokaal wordt opgewekt. Een eerste, belangrijke stap is het zoveel mogelijk besparen van energie door bijvoorbeeld de gebouwen energiezuinig te maken. Provincie Zuid-Holland werkt mee aan dit project omdat het energiebesparing in de gebouwde omgeving stimuleert. Bovendien gaat het om een ontwikkeling, die mogelijk ook op andere plekken in de provincie toepasbaar is.

Heeft u vragen over de energiescan of over energiebesparing binnen uw bedrijf? Neem dan contact op met Energieke Regio Hoeksche Waard.

Heeft u een algemene vragen over de aanpak energiebesparing op bedrijventerreinen? Neem dan contact op met de gemeentelijke projectleider Simon van de Beek via telefoonnummer 14 0186, 088 – 647 19 35 of e-mail simon.vandebeek@gemeentehw.nl.

Wij helpen u graag!