Bijdrage energiekosten

De kosten voor energie zijn de afgelopen tijd enorm gestegen. Het kan daarom moeilijk zijn om uw energierekening te betalen. Gemeente Hoeksche Waard stelt daarom onder voorwaarden een bijdrage van € 800,- per huishouden beschikbaar.

Begin juli 2022 heeft minister-president Mark Rutte in de Tweede Kamer gezegd dat de eenmalige energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen wordt verhoogd met € 500. Het totaalbedrag is hierdoor gewijzigd van € 800,- naar € 1.300,-. Heeft u al een aanvraag ingediend, of heeft u al energietoeslag uitgekeerd gekregen, dan hoeft u niets te doen. Als u recht heeft op de energietoeslag dan krijgt u € 1.300,- of de extra € 500,- uitbetaald. Heeft u al € 800,- gekregen dan ontvangt u de komende week een brief waarin staat dat u recht heeft op de extra aanvulling van € 500,-. Dit bedrag wordt u uiterlijk uitbetaald op 31 augustus. Heeft u nog geen aanvraag ingediend? Dan kunt u dat alsnog doen.

Voor wie is de éénmalige bijdrage energietoeslag bedoeld?

De éénmalige bijdrage energietoeslag is bedoeld voor huishoudens in de Hoeksche Waard met een laag inkomen. Wat een ‘laag inkomen’ is, hangt af van uw leefsituatie. In de tabel onder ‘Inkomenstabel juli 2022’ vindt u de maximale bedragen per leefsituatie. Staat uw situatie er niet tussen of twijfelt u? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0186 / 088 – 647 36 47 of mail naar info@gemeentehw.nl.

Daarnaast moet u wel ingeschreven staan als inwoner van de Hoeksche Waard. Als u jonger bent dan 27 jaar en studiefinanciering krijgt dan is deze bijdrage niet voor u.

We zijn druk bezig met de verwerking van alle aanvragen. Vanwege de vele aanvragen duurt de afhandeling van deze aanvragen langer dan u van ons gewend bent.

Leefsituatie *

Netto inkomen per maand inclusief vakantiegeld t/m 130% van de bijstandsnorm

Netto inkomen per maand exclusief vakantiegeld t/m 130% van de bijstandsnorm

Gezin of samenwonenden van 21 jaar tot AOW gerechtigde leeftijd

€ 2.046,24

€ 1.943,93

Alleenstaande (ouder) van 21 jaar tot AOW gerechtigde leeftijd

€ 1.432,37

€1.360,75

Gehuwden/samenwonenden AOW gerechtigde leeftijd

€ 2.158,47

€ 2.050,54

Alleenstaande (ouder) AOW gerechtigde leeftijd

€ 1.593,37

€ 1.513,70

Gehuwden/samenwonenden in inrichting vanaf 21 jaar

€ 784,50

€ 749,22

Alleenstaande (ouder) in inrichting vanaf 21 jaar

€ 487,56

€ 464,88

*De bovengenoemde situaties zijn de meest voorkomende situaties. Is uw situatie anders? Neem dan contact met ons op.

Als u een uitkering van gemeente Hoeksche Waard ontvangt, u in een schuldentraject zit of u gebruik maakt van één van onze minimaregelingen (bijdrage voor maatschappelijke participatie, voor schoolkosten, voor aannemelijke zorgkosten of aanvullende zorgverzekering en Dal Vrij abonnement) dan ontvangt u de éénmalige bijdrage energietoeslag automatisch.

Wanneer één van de bovenstaande situaties niet van toepassing is, kunt u de éénmalige bijdrage energietoeslag aanvragen door onderstaand aanvraagformulier in te vullen. Na invullen van dit formulier kunt u dit naar ons opsturen via de mail of per post.

Aanvragen met een Digitaal e-formulier:

Aanvragen met een PDF formulier:

Meestal ontvangt u binnen 8 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen een brief met onze beslissing. Soms duurt het langer, bijvoorbeeld als meer onderzoek nodig is of als uw aanvraag nog niet volledig is. Daarom is het belangrijk om uw aanvraag volledig in te vullen.