Spring naar content

Betaaldata, vakantiegeld en hoogte

Uw uitkering wordt vanaf oktober 2021 aan het einde van de maand uitbetaald.

Uitbetaling uitkeringen 2021

  • Maand oktober 2021: betaaldatum vrijdag 22 oktober 2021.
  • Maand november 2021: betaaldatum woensdag 24 november 2021.
  • Maand december 2021: betaaldatum vrijdag 24 december 2021.

Elke maand wordt een deel van uw uitkering opgespaard voor vakantiegeld. U ontvangt het vakantiegeld elk jaar in juni of als uw uitkering stopt.

Hoeveel uitkering u ontvangt, hangt af uw leeftijd en leefsituatie. De norm bepaalt hoeveel bijstand u kunt krijgen. Op de website van de Rijksoverheid vindt u voor uw situatie de hoogte van de uitkering.

Wilt u een voorlopige teruggave of een toeslag aanvragen bij de Belastingdienst? Dan moet u uw belastbaar bruto-inkomen opgeven. De uitkering die u van ons ons ontvangt is een netto-uitkering. Daarom hebben we de bruto-jaarbedragen van de uitkering hieronder voor u op een rij gezet.

Bruto jaarbedrag bij volledige uitkering in 2021, 21 jaar tot pensioenleeftijd:

  • Gehuwd, per partner: € 10.144,-
  • Alleenstaande ouder: € 16.006,-
  • Alleenstaande: € 16.006,-