Spring naar content

Openingstijden winkels

Op dit moment hanteren wij in de Hoeksche Waard een gedifferentieerd openstellingsbeleid voor winkels. Dat komt doordat de winkeltijdenverordeningen van de vijf voormalige gemeenten nog van kracht zijn. In 2020 wordt het beleid voor de gehele Hoeksche Waard geharmoniseerd tot één verordening. Wanneer de nieuwe verordening door de gemeenteraad is vastgesteld komen de huidige verordeningen te vervallen.

Hiernaast vindt u de nu nog geldende winkeltijdenverordeningen.