Kabels en leidingen in openbare grond

Als u op grondgebied van gemeente Hoeksche Waard een kabel of leiding in openbare grond wilt leggen, verwijderen of onderhouden heeft u altijd toestemming van de gemeente nodig. Soms is ook toestemming van het Waterschap of de Provincie nodig.

Vraag toestemming aan of meld werkzaamheden (af) door het onderstaande formulier ‘kabels en leidingen in openbare grond’ in te vullen. Dit kunt u naar ons mailen of opsturen.

In bepaalde situaties is melden niet genoeg:

Afhankelijk van het type kabel of leiding en de eigenaar ervan kunnen wij:

  • vergunning verlenen onder verwijzing naar de Leidingenverordening
  • toestemming geven onder verwijzing naar de Telecommunicatieverordening

Het Handboek Kabels en Leidingen is bij alle kabel- en leidingwerkzaamheden van toepassing en is onderdeel van de verleende vergunning of toestemming.

Plaatsen van kabels en leidingen

  • Voor een melding betaalt u € 225,45.
  • Voor een vergunning betaalt u € 435,20.

Herstelwerkzaamheden

Na afloop van de werkzaamheden brengen wij kosten voor het herstellen van de openbare ruimte in rekening. Deze kosten vindt u in bijlage 7 ‘Schaderegeling ingravingen Kabels & Leidingen’ van het Handboek Kabels en Leidingen.

Er gelden voorwaarden voor het uitvoeren van werkzaamheden aan kabels en leidingen. Deze voorwaarden vindt u in het Handboek Kabels en Leidingen, onder het kopje ‘Documenten’.