Sluit deze websiteen ga naar Google Nieuws

Huiselijk geweld

Huiselijk geweld of kindermishandeling is niet altijd duidelijk zichtbaar. Toch hebt u soms het idee dat er iets niet klopt. Maakt u zich zorgen om iemand in uw omgeving? Of bent u zelf slachtoffer van mishandeling? Praat erover of vraag om advies of ondersteuning. Neem hiervoor contact op met het advies- en meldpunt Veilig Thuis (Zuid-Holland Zuid) via 0800-2000. Dit kan anoniem. Bel bij direct gevaar altijd 112. U kunt ook terecht bij het Wijkteam.

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn een omvangrijk en hardnekkig probleem. De gemeenten in de regio zetten daarom (gezamenlijk) hierop in. Er  is een regiovisie opgesteld voor de jaren 2020 tot en met 2023. We streven in deze periode naar resultaten op drie gebieden:

 • huiselijk geweld en kindermishandeling zijn eerder en beter in beeld;
 • het geweld stopt en de cirkel van geweld wordt doorbroken;
 • alle doelgroepen zijn in beeld en krijgen effectieve hulp.

Het volledige document vindt u onder het kopje documenten onderaan deze pagina.

Via de uitklapmenu’s hieronder vindt u informatie over de schillende vormen van huiselijk geweld.

Als u te maken krijgt met geweld in huiselijke kring, kunt u daar altijd wat aan doen. Bij Veilig Thuis kunt u terecht als u hulp zoekt of uw zorgen maakt over anderen. Veilig Thuis is er voor iedereen die zich zorgen maakt over wat er gebeurt in een thuissituatie; kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen, slachtoffers, daders en omstanders, maar ook  professionals.

Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen goed voor zijn kinderen en geliefden wilt zorgen, maar soms lukt dat niet. Als u denkt dat iemand niet veilig is, of u nu vermoedens heeft of het zeker weet, deel uw zorgen en bel. Dat is een belangrijke eerste stap. Wij willen er samen voor zorgen dat het beter gaat.

U kunt 24/7 gratis bellen met Veilig Thuis via 0800 – 2000. Ook kunt u met Veilig Thuis chatten van 09.00 tot 22.00 uur. Kijk voor meer informatie over Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid en hun werkwijze op de website van Veilig Thuis.

Met Daadkracht Aanpakken

Vanuit Veilig Thuis wordt ook gewerkt volgens de methode Met Daadkracht Aanpakken (MDA). Met MDA is een samenwerking van organisaties op het gebied van zorg, hulpverlening, politie en justitie. Samen met het gezin zorgen we dat het geweld stopt. En dat iedereen in het gezin, kinderen en volwassenen, zich weer veilig en gezond kan ontwikkelen en verder kan met zijn of haar leven.

Wij ondersteunen gezinnen op het moment dat:

 1. Situaties in het gezin uit de hand lopen met geweldsincidenten en alle
  hulpverlening die hen tot nu toe hebben gehad er niet voor heeft gezorgd
  dat dit is gestopt.
 2. Er in een situatie veel meldingen zijn gemaakt van huiselijk geweld bij
  bijvoorbeeld de politie.
 3. Er in een situatie een hoog risico is op de herhaling van ernstig geweld.

Heeft u zorgen over de thuissituatie van een kind in uw omgeving? Dan is het altijd goed om hier iets mee te doen. U kunt al iets doen door erover te praten of om advies of ondersteuning te vragen. Bel bij direct gevaar altijd 112. U kunt bij Veilig Thuis (0800-2000) terecht voor advies en ondersteuning en indien nodig kunt u een (anonieme) melding doen.

Op de website ‘Ik vermoed huiselijk geweld’ vindt u de signalen, leest u hoe u in gesprek kunt gaan  en hoe u om hulp/advies kunt vragen en wat anderen mensen deden.

Partnermishandeling is niet altijd duidelijk zichtbaar. Heeft u zorgen over de thuissituatie van iemand uit uw omgeving? Of bent u zelf slachtoffer van mishandeling? Dan is het altijd goed om hier iets mee te doen. U kunt al iets doen door erover te praten of om advies of ondersteuning te vragen. Bel bij direct gevaar altijd 112. U kunt bij Veilig Thuis (0800-2000) terecht voor advies en ondersteuning en indien nodig kunt u een (anonieme) melding doen.

Op de website ‘Ik vermoed huiselijk geweld’ vindt u de signalen, leest u hoe u in gesprek kunt gaan  en hoe u om hulp/advies kunt vragen en wat anderen mensen deden.

In de Hoeksche Waard hebben een aantal organisaties, waaronder gemeente Hoeksche Waard, een convenant ondertekend. Alle betrokken partijen werken hierin samen aan het voorkomen en stoppen van ouderenmishandeling. Dit doen zij onder de naam Veilig Oud Hoeksche Waard.

Ouderenmishandeling is niet altijd duidelijk zichtbaar. Heeft u zorgen over de thuissituatie van een oudere in uw omgeving? Of bent u zelf slachtoffer van mishandeling? Dan is het altijd goed om hier iets mee te doen. U kunt al iets doen door erover te praten of om advies of ondersteuning te vragen. Bel bij direct gevaar altijd 112. U kunt bij Veilig Thuis (0800-2000) terecht voor advies en ondersteuning en indien nodig kunt u een (anonieme) melding doen. Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de website van Veilig Thuis

Op de website ‘Ik vermoed huiselijk geweld’ vindt u de signalen, leest u hoe u in gesprek kunt gaan  en hoe u om hulp/advies kunt vragen en wat anderen mensen deden.

Financieel misbruik is de meest voorkomende vorm van ouderenmishandeling. Ruim 30.000 ouderen zijn hiervan jaarlijks het slachtoffer. Bijvoorbeeld doordat iemand bij het boodschappen doen ook de eigen boodschappen afrekent met de bankpas van de oudere of eigendommen meeneemt. Bijna altijd is er sprake van een afhankelijkheidsrelatie en dat maakt het onderwerp moeilijk bespreekbaar.

Bij Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid kunnen slachtoffers, daders, omstanders en professionals terecht voor deskundige hulp en advies bij (vermoedens van) deze vorm van ouderenmishandeling. Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de website van Aanpak Ouderenmishandeling en op de website van Veilig Thuis of op onderstaande flyer. Ook kunt u een gratis informatiebox bestellen via de website informatieboxfinancieelveiligouderworden.

Download de flyer financieel misbruik ouderen

Het Centrum Seksueel Geweld (Rotterdam) biedt professionele hulp aan iedereen die kortgeleden een ongewenste seksuele ervaring heeft meegemaakt.

U kunt 24/7 gratis bellen met het Centrum Seksueel Geweld via 0800 – 0188. Op de website van het Centrum Seksueel Geweld kunt u ook chatten.

Er zijn in de Hoeksche Waard 3 wijkteams actief: team Oud-Beijerland, team Hoeksche Waard-west en team Hoeksche Waard-oost. Samen vormen ze Wijkteam HW.  

Het wijkteam geeft inwoners van 18 jaar en ouder informatie en advies én beantwoordt vragen over hulp op een breed terrein van welzijn en zorg. Sommige situaties vragen meer tijd om opgelost te worden. In dat geval gaat een medewerker van het wijkteam met de hulpvrager in gesprek om tot een passende oplossing te komen. Het uitgangspunt is altijd dat de hulpvrager de regie over het eigen leven houdt of weer krijgt. 

Het wijkteam Hoeksche Waard is een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties. Door deze samenwerking is expertise op verschillende levensgebieden bij elkaar gebracht. Door samen te werken in een team zijn onderlinge lijnen kort en kan de cliënt beter en efficiënter ondersteund worden. Om de hulpvrager zo goed mogelijk te kunnen helpen, werkt het team samen met vele andere organisaties. In de samenwerking behoudt de cliënt zelf de regie over het proces. 

Meer weten of aanmelden? Kijk op de website van het Wijkteam.