Spring naar content

Denk mee over het Omgevingsplan Klaaswaal

Met de Omgevingswet komen bestemmingsplannen te vervallen. Daarvoor in de plaats komt een zogenoemd Omgevingsplan. Hierin staan alle juridische regels voor de fysieke leefomgeving, op 1 plek.

Uiteindelijk komt er 1 Omgevingsplan voor heel de Hoeksche Waard. Om tot 1 Omgevingsplan te komen, bouwen we het stap voor stap op. Het eerste Omgevingsplan is voor het dorp Klaaswaal. Aan de basis ligt de Omgevingsvisie waarin de gemeente in 2019 samen met de Waardmakers de Hoeksche Waarden en Hoeksche Werken heeft vastgesteld.

U kunt meedenken over het Omgevingsplan voor Klaaswaal. Wat is er nodig en waar ziet u kansen? Door dit met elkaar beter in kaart te brengen, kunnen we het Omgevingsplan beter inrichten. Er zijn al veel goede ideeën naar boven gekomen tijdens een dorpsbijeenkomst en vanuit de werkgroepen van Klaaswaal Centraal. Bent u nog niet actief in 1 van de werkgroepen en wilt u wel meewerken aan het Omgevingsplan Klaaswaal? Meld u dan vrijblijvend aan via e-mail of bel naar 14 0186 / 088 – 647 36 47.